Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 1 februari 2017

Något om tjuvjakt - inte som allmänheten tycks tro

Läser man i media om illegal jakt så handlar det antingen om illegal jakt på stora rovdjur i sverige eller någon slags halvkommersiell tjuvjakt i afrika och asien där syftet antingen är mirakelmedicin eller troféer. Lite snabbgooglingar* ger vid handen att 19 av 20 nyheter om illegal jakt faller inom dessa kategorier. Därför var det lite intressant att två olika nyheter på detta tema dök upp i mitt flöde idag.

Den första handlar om en man som ställs inför rätta för att ha skjutit mot ett rådjur nattetid från sin bil. Mannen påstår att han skjöt mot en räv men det är fortfarande ett brott att skjuta från sin bil så i sak erkänner han brott mot jaktlagen....

Kinnekulle, känd för sin oerhört rika dovhjortsstam, har man under den senaste månaden funnit upprepade spår efter vad som bedöms som illegal jakt. I något fall har tjuvjägaren skrämts och lämnat kvar en fallen hjort i andra fall har de ordinarie jägarna upptäckt tidigare skadeskjutna hjortar som de tvingats göra eftersök på. 

Pratar man jaktbrott utfört av människor som medvetet fäller djur så är det vanligaste jaktbrottet alltså inte att det jagas varg eller andra stora rovdjur utan det vanligaste jaktbrottet är det efter matvilt. Att rådjuret som sköts föll på andra sidan jaktgränsen och bars hem utan att jakträttsinnehavaren meddelades. Att man postade om med hjälp av bil under pågående jakt. Om man däremot kikar på vad domarna säger så är de tämligen tydliga. Det vanligaste jaktbrottet är att fälla fel vilt alternativt fälla vilt på fel mark. I sammanhanget framträder grovt sett två kategorier:
1: den lokala mannen som bor på landet, han jagar allt i sin omgivning med fokus på ex vildsvin, dov eller ren, han jagar för att äta djuret och ibland men mer sällan för att sälja köttet, 
2: den kringresande mannen, som beväpnad kör runt i sitt fordon, spanar, planerar och skjuter vilt på fält och gärden, där syftet är rent kommersiellt, sälja köttet och tjäna pengar.

 Dagens Nyheter fångar upp de viltköttsjagande tjuvjägarna: 

– Den här organiserade formen av illegal jakt har inte funnits tidigare. Men det är en lukrativ marknad och risken att åka fast är liten, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. 
Hittills har den illegala jakten främst förekommit i Mälardalen och Skåne. Även om det fortfarande handlar om ett fåtal fall anser Svenska Jägareförbundet att det är en ökande och oroande tendens.– Det handlar bara om avlivning och har inget med jakt att göra. Ligorna kör runt på nätterna med mörkerriktmedel som man ser i amerikanska filmer och riktar in sig på större gårdar där det finns mycket djur som går att skjuta av på kort tid, säger Daniel Ligné. 
Drivkraften bakom brottsligheten är att efterfrågan på viltkött har fått ett rejält uppsving de senaste åren på grund av ekotrenden, och att man ska äta klimatsmart. Men även hästköttskandalen har påverkat. Effekten har blivit att priserna på viltkött har rakat i höjden.– Vi behöver jaga mycket mer än vad vi gör i dag för att kunna möta efterfrågan. Men jägare har inte som tradition att skjuta av mer än vad man själv äter upp, säger Daniel Ligné. 
Det svartslaktade köttet består vanligtvis av hjortdjur. Enligt Daniel Ligné säljs det sedan på blocket eller till oseriösa restaurangägare.
Särskilt intressant är den bakomliggande orsaken, ekotrenden som skapat en efterfrågan på viltkött... Jag har i anslutning till en av de marker jag har tillgång till fått rapporter om just denna typ av tjuvjakt. Jag har återkommande skrivit om fenomenet. Personligen så tycker jag att överskjutning av älg där de "extra" djuren säljs skall räknas in här också.
____________________
*Ja, jag vet att google inte söker förutsättningslöst utan anpassar sökningen utifrån tidigare sökningar jag gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar