Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 23 december 2016

Flash: Licensjakten på varg 2017 blir av!

Det blir licensjakt på varg! Kammarrätten i Sundsvall har avgjort överklagandena av licensjakten på varg och finner den legal. Nordulv och Wolf Army Association Sweden har konstaterats uppfylla kraven för talesrätt. Såhär lyder pressmeddelandet:


Pressmeddelande

Licensjakt på varg

[2016-12-23] Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten har i tre mål, som gäller licensjakt på varg inom Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län, bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda
Samtliga överklaganden har därför avslagits. Vidare har kammarrätten bedömt att föreningarna Nordulv och Wolf Association Sweden numera visat att de uppfyller kriterierna för talerätt.

Bifogade filer:

Dom 2968-16Dom 2969-16Dom 2970-16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar