Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 10 november 2016

Kommentar om USA-valet och dess effekter

Igår kom beskedet som förvånademånga. Donald Trump blir USA:s nästa president. Detta har till synes mycket lite att göra med jakt (i Sverige) som ju denna bloggen handlar om. Men funderar man lite så kan det nog finnas en del relevans trots allt..... Martin Källberg, Svensk Jakts drivne chefredaktör, skrev en intressant krönika på ämnet igår:
USA är betydligt mer än Washington, New York och L.A.
Den som lagt örat mot marken har förstått det djupa missnöje som i mycket stora områden råder med just ”etablissemanget” och ”eliterna”. Politikerförakt, rent ut sagt.
De som upplever sig frånsprungna i den nya ekonomin och svikna av politiken är ganska många till antalet. För många av dessa väljare har Donald Trump framstått som ett rimligt alternativ, om inte annat för att i protest manifestera sitt missnöje.
Minst lika mycket som USA röstat FÖR outsidern Trump har man röstat MOT det politiska etablissemanget – och Hillary Clinton.
En icke obetydlig del av den här konflikten handlar om motpolerna storstad och landsbygd.
Så skedde också i Storbritannien i somras, när britterna röstade för att lämna EU. Även det var i många avseenden en protest mot att storstadens eliter vänt ryggen mot periferin, landsbygden.
Mönstret upprepar sig på båda sidor om Atlanten.
Vidare, Svenska förhållanden:
Även om mitt bevakningsområde – jakten – kan tyckas smalt, måste man vara blind för att inte se hur den svenska landsbygdsbefolkningens missnöje ökar. Det finns en genomgående besvikelse över att inte längre räknas, att förbigås.
En frustration över att påtvingas urbana värderingar, att storstaden i allt större utsträckning ska diktera landsbygdens villkor.
Detta har vi sett i många frågor relaterade till jakten och brukandet av vår natur.
Den som gång efter annan förbises, kommer till slut att revoltera – på ett eller annat sätt.
Olle Wästberg (L) är ordförande för demokratiutredningen. Han skrev i sitt nyhetsbrev igår med anledning av presidentvalet följande som på många sätt sammanfaller med det Martin skrev:
Andrev Walden, krönikör i Aftonbladet, skriver att det finns ”en markör för Trumpväljaren som visat sig tydligare än etnicitet, ålder och utbildning, en markör som även slår starkare än attityd mot muslimer och illegala invandrare: svaret på frågor som ”känner du dig ohörd?” och ”människor som jag har inget inflytande över hur landets styrs”.  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/andrevwalden/article23855749.ab   
Det är en riktig iakttagelse som också stämmer överens med hur många av dem som stödjer populiströrelser i Europa och Sverige tycks känna. I Demokratiutredningen redovisar vi en undersökning som visar att bara 15 procent av svenskarna anser att de har någon möjlighet att mellan valen påverka politiska beslut. Och då ska vi vara medvetna om att USA har val (lokala eller nationella) varje år, medan vi i Sverige har längre valperioder än nästan alla andra länder. 
Psykologiska undersökningar visar att människor är mer benägna att acceptera beslut som går dem emot om de verkligen upplever att de fått göra sin röst hörd och blivit lyssnade på. 
Det är skälet till att Demokratiutredningen föreslog enklare regler för att samla in namn för folkinitiativ (förslag till kommunala folkomröstningar) och att vi efter finskt mönster ska införa ”folkmotion”, d v s att om en procent av medborgarna ställer sig bakom ett förslag väcks det som motion i kommunfullmäktige, landsting eller riksdag. https://www.hbl.fi/artikel/direkt-demokrati-pa-frammarsch/  
Ska vi inte stå inför en allt starkare polarisering och populism är det nödvändigt att skapa nya kanaler för att medborgarna sa kunna göra sina röster hörda.
Konsekvensen av Brexit, det amerikanska presidentvalet och den allmänna missnöjestendensen i västvärlden bör för EUs del ett fokus på kärnverksamheten/ursprungssyftet, dvs behålla fred genom ömsesidig handel och ekonomiskt beroende. Rimligen bör EU, om inte omedelbart så på sikt, trappa ner stora delar av det regelverk som på så många håll upplevs som en oförstående och missriktad centralstyrning från Bryssel. Gör inte EU detta så kommer hela organisationen successivt krackelera. Såväl inifrån som utifrån genom den handelsprotektionism vi står inför i och med den kommande amerikanska administrationen.

Jag avslutar med att låta SVT edit demonstrera problematiken i två klipp:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar