Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 1 juni 2016

Vargstammens fluktation

Varje art varierar i mängd till följd av en stor mängd faktorer. Att tro, eller sträva efter, att en art skall vara i ständigt ökande är som att tro på ständig tillväxt i samhällskroppen. Som tron på ett ymnighetshorn. Sådan är inte verkligheten. Det mesta varierar över tid, fluktuerar.

Idag släppte Naturvårdsverket en pressrelease med innebörden att vargen för första gången på sisådär 40 år inte längre ökar. Snarare verkar vargstammen för första gångn på länge bete sig tämligen normalt, dvs den fluktuerar. I detta fall är det frågan om en minskning. För den gångna vintern räknar an in 340 vargar, vilket i praktiken innebär att stammen ligger mellan 269 och 442. Notera att detta är vinterpopulationen efter att skyddsjakt, jakt, trafikolyckor etc är borträknade. Men ser man till det som är relevant, den skandinaviska stammen, så ser sammansättningen familjegrupper och revirmarkerande par ut så här:

Ingen fara på taket med andra ord, man poängterar till och med att VARGSTAMMEN ÄR STABIL.

Naturvårdsverket skriver i sin pressrelease:
̶ I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys.
Behovet av en ny, aktuell populationsberäkningsmodell framhålls. Så som pressreleasen är rubriksatt (Färre vargar i år än i fjol) så kommer den att ge negativa rubriker i tidningarna. Och det är rubrikerna som  folk minns, inte innehållet i artiklarna. Detta märker vi redan nu. Svenska Rovdjursföreningen gör nämligen en intressant tolkning på sin FB-sida, jag återger den som skärmklipp för att den inte skall kunna tillrättaläggas i efterhand:
Som ni märker trixar Rovdjursföreningen med siffrorna och lyckas räkna ner populationen till 230 individer, ett konststycke i sig. Sedan väljer de att utgå från naturvårdsverkets nya siffra för lägsta GYBS, dvs 300 individer till skillnad från den officiellt beslutade siffran om 270 individer.

Jag kommer osökt att tänka på dagens första blogginlägg. Det som handlar om balkongbiologer som kan sin teori men inte förstår praktiken.
___________________
Självklart har media snappat upp den negativa rubriken....
SR, GP, vk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar