Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 20 juni 2016

JRF stämma gjorde uttalande om viltförvaltning

Jägarnas Riksförbund hade årsstämma i helgen. Jag har ingen aning om vad som avhandlades, däremot noterade jag i nyhetsflödet att stämman gjort ett uttalande om viltförvaltning:
För att en meningsfull jakt och nödvändig viltförvaltning ska kunna ske framöver måste Sverige stå upp för sin rätt att själva besluta över frågor som rör vilt och jakt.
Därför uppmanar Jägarnas Riksförbunds stämma, på Söderköpings Brunn 19 juni 2016, Regeringen och andra beslutsfattare att:
– Sträva efter att de omoderna internationella bevarandedirektiven inte påverkar den svenska viltförvaltningen negativt.
– Med kraft driva igenom att den hållbara förvaltningen av naturresurser, som jakt är, ska ske utifrån lokala förutsättningar.
– I alla beslut, respektera äganderätten och låta den styra viltförvaltningen.
Jag är fullt enig med JRF om punkterna 1 och 2 men punkt 3 är det som gör mig betänksam vad gäller Jägarnas Riksförbund. Det är en omformulering av en av grundbultarna i JRFs verksamhet. Lånar vi en formulering från hemsidan så ser det ut såhär:
Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
Krasst sett så innebär detta att en jägare som äger sin mark gör hur han vill där. Har man 10 ha och en vildsvinsåtel så skall man enligt principen om äganderätt och rättivs jakt på stora som små marker kunna skjuta 50 grisar där om man lyckas åtla in det. Dyker det upp kronhjort eller älg på marken så är det ok att skjuta dem. Det finns i denna plakatpolitik ingen långsiktighet och ingen tanke på att det för många arter krävs genomtänkt förvaltning över stora ytor. Och utgår man från äganderätten och tänker ett jaktlag som arrenderar jakt av ett skogsbolag som vill ha så lite hjortdjur på markerna som möjligt så skall man som en konsekvens av uttalandena skjuta bort allt. För att jag åter skall överväga ett medlemsskap i JRF så krävs att man sätter sund viltförvaltning över rätten att fälla djur på hur små marker som möjligt. Men det tror jag knappast kommer att ske i första taget eftersom det är vad som motiverade skapandet av JRF då för sisådär 80 år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar