Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 23 maj 2016

WAS bokslutsproblem

Wolf Association Sweden har haft problem med sitt årsbokslut för 2015. Såhär skriver föreningen på sin hemsida:
Då vår förenings förra kassör Asp, misskött sina åtaganden och dessutom obstruerat och försvårat för föreningens nuvarande kassör att bringa ordning i räkenskaperna genom att vägra skicka över bokföringen och när bokföringen kom var den inte komplett och stora delar samt verifikat fattades varför vi i föreningen tvingades att ta hjälp av en extern revisor för att på så sätt kunna genomföra ett bokslut att presentera på vårt årsmöte.
I samband med att den externa revisorn gick igenom föreningens räkenskaper påträffades ett antal tveksamheter och en del anmärkningsvärda transaktioner som inte har varit godkända av föreningens styrelse.
Detta var så anmärkningsvärt att hon rekommenderade oss att göra en polisanmälan mot Asp angående trolöshet mot huvudman.
Allt är nu genomgånget och en revisionsberättelse är upprättad dessutom har styrelsen beslutat att följa revisorns råd att polisanmäla förra kassören för trolöshet mot huvudman.
Det är inte bra, ja till och med riktigt illa. Nu verkar det "bara" vara kassören som lurats, inte som i Svensk Taekwondoförbundet där bedrägeriet varit bredare och mer intrikat upplagt:
”Förbundet har tagit pengar från idrottslyftet (som är tänkt att gå till medlemmarna) och sedan bett föreningar att anordna fuskutbildningar. Dessa föreningar har sedan fått stora summor och återredovisat att de felaktigt haft en utbildning. Förbundet har sedan fakturerat föreningarna och på så vis fått in pengarna i den ”dagliga verksamheten”. Som tack för hjälpen har de enskilda föreningarna också fått fakturera för påhittade ”omkostnader”, skriver STF.
Sju föreningar ska vara inblandade i penningtvätten.
Fyra styrelsemedlemmar ska även ha haft kreditkort med en gräns på 100 000 kronor. Korten ska ha använts för privata köp och fram till årsskiftet finns över 580 000 kronor som inte har kunnat redovisats.
Det går garanterat att hitta exempel bland jakt- och skytteföreningar med. Snarast visar det på hur viktigt jobb valberedningen har att finna rätt personer till styrelser och andra förtroendevalda uppdrag. Så tänk på det, hjälp era valberedningar med namn på kompetenta personer och ställ upp själva om ni får frågan och värnar jakten och skyttet. Det är vad folkrörelser baseras på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar