Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 4 maj 2016

Skyddsjakten på varg i Sjundareviret

Härom dagen fattade länsstyrelsen i Stockholm beslut om skyddsjakt på en varg i Sjundareviret i länets södra del. SOm ni säkert minns var det många turer kring detta i fjor med en stor fårgård, Mollstaberg, som största förlorare. I år har länsstyrelsen fattat ett förebyggande skyddsjaktbeslut som dessutom täcker in i stort sett hela reviret och inte bara Mollstabergs ägor.

Wolf Assosiation Swedens överklagan kom som ett brev på posten:
Wolf Association Sweden (WAS) Överklagar Länsstyrelsen Stockholms län beslut om skyddsjakt på varg i Sjundareviret i preventivt syfte med ärendenummer : 21811-15082-2016
Under hela förra året har Molstabergs säteri inte vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp utan tvärt om har man motsatt sig alla erbjudanden om hjälp med stängsling och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte accepterat att ta emot bidrag från Länsstyrelsen till stängsel för att skydda djuren.
Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en för sen åtgärd och vi anser att om djurägarna redan förra året när erbjudanden om hjälp med stängsling och bidrag till stängsel var aktuellt hade kommit igång skulle skyddsjakt i dag inte behövas.
Skyddsjakt på varg får inte beviljas innan vissa kriterier är uppfyllda och alternativa åtgärder är vidtagna för att förhindra angrepp och skrämma bort vargarna.
EU:s arts- och habitatsdirektiv säger att skyddsjakt endast får ske om förebyggande åtgärder misslyckats och ett beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte strider därför mot art och habitatsdirektivet och därmed mot Svensk lag.
Som WAS ser det är några meter stängsel inte en tillräcklig åtgärd särskilt inte med beaktande av att fårbesättningen är av en sådan storlek att djurägarna inte har tillräcklig kontroll och översikt över sina djur då det har hänt att det har gått flera dagar mellan angrepp och upptäckt av angreppet.
Dessutom är det förmodligen så att vargarna ändå nu då föräldradjuren är borta är på väg att flytta ut ur reviret för att söka sig partners någon annan stans och i och med det utgör de ett inte obetydligt tillskott i den nordiska vargstammens genbank.
Mot bakgrund av detta överklagar Wolf Association Sweden denna skyddsjakt och begär omedelbar inhibition av densamma
Det WAS missar är att det finns fler fårgårdar än Mollstaberg i området. Närmare bestämt ett 50-tal.  I en ledare i LT konstateras krasst:
Det är klart att det går att ifrågasätta att bara en varg får skjutas – men då ska man veta att länsstyrelsen uppger att de numera bara är säkra på att det finns en enda individ kvar i området. En skillnad jämfört med i vintras då åtminstone tre vargar fanns kvar.
Mellan raderna kan man konstatera att beslutet om skyddsjakt innehåller en förhoppning om att all varg då ska vara borta från området för gott. Ett billigare sätt att skydda den fårproduktion som bedrivs på ett 50-tal gårdar i området än att stängsla in mil efter mil av svensk landsbygd.
Trots allt finns ett pris för hur mycket livet för alla som bor och verkar i närheten av varg kan få påverkas.
Att Urban Prytz, som med sektedarliknande hand styr sin Ja till Varg!,  uppmanar till obstruktion är näst intill patetiskt (se skärmdump/citat nedan). Förra gången gällde det en enda fastighet och då var det inte svårt att störa ut skyddsjakten. Men nu gäller det ett helt revir...
Ja, vi får väl se hur denna soppa slutar.

1 kommentar:

  1. Lägg ut denna som anonym om du vill. (Kan inte längre kommentera med open id av någon anledning):

    Hur är det med att allemansrätten går före jakt, som P skriver?
    Förtydligande med exempel från verkligheten och juridik vore ett fint inlägg.

    Mvh

    SvaraRadera