Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 18 maj 2016

Lobbying

Idag, liksom genom alla tider, så har lobbying varit ett sätt för intressegrupper att påverka politiker i en riktning som anses önskvärd. Lobbyarbetet är dock olika synligt och väcker lite olika uppmärksamhet.

Häromsistens väckte Svenska Jägareförbundets lobbyverksamhet uppmärksamhet. Att intresseorganisationer lobbar är inte konstigt, man kan tex ana Djurens Rätt bakom en hel del motioner signerade Jens Holm (v) och att den gamla regeringens Eskil Erlandsson (c) och Anders Borg (m) övningssköt på Öster Malma var det ingen som lyfte ett ögonbryn åt. Men så fort lobbying riktas mot (sd) reagerar alla, så även jag det skall jag inte sticka under stolen med.

Lobbying kan antingen vara aktiv och uppsökande eller passiv och responderande. I frågan om Jägareförbundet och (sd) var det en passiv form av lobbying som enligt Expressen gick till såhär:
En organisation som varit flitig i lobbyarbetet mot Sverigedemokraterna är Svenska Jägareförbundet. Kontakten med förbundet har gått så långt att SD-ledamoten Josef Fransson i november 2014 skickade över ett utkast till partiets motion om jaktpolitik till Anders Grahn, då chef för intressebevakning och juridik på förbundet:
”Givetvis så kan du kommentera direkt i anslutning till varje förslag. Jag tar tacksamt emot feedback och förslag på strykningar, tillägg och förändringar”, skrev Fransson i mejlet.
Anders Grahn svarade några timmar senare:
”Bifogar motionen med några kommentarer.”
Fem dagar senare lämnade Fransson tillsammans med SD-kollegerna Runar Filper och Anders Forsberg in jaktmotionen där Jägareförbundets kommentarer tagits med i stort sett ordagrant.
Du måste ha blivit nöjd med det?– Ja, det vore konstigt annars, säger Anders Grahn nu till Expressen.
Här är det alltså en fråga om en slags expertutlåtande inom ett område där man har kompetens.
Josef Fransson säger om att han lät Jägareförbundets synpunkter gå rakt in i partiets motion:
– Det var på min begäran. Jag tar jättegärna emot hjälp så att mina tankar och förslag inte går stick i stäv med vad som är en lämplig jaktpolitik.
Självklart har Jägareförbundet kommenterat det hela  officiellt:
Magnus Rydholm är öppen med att Svenska Jägareförbundet träffar alla riksdagspartier, på precis samma sätt som de flesta andra organisationer.
– Vi vill ha en så bra jakt och viltförvaltning som möjligt. Därför berättar vi om fakta, forskning och kunskap. Och vi gör det för alla riksdagspartier – för att vi ska rakryggat ska kunna säga att vi är partipolitiskt obundna. Vi ska behandla alla partier lika och frågar de efter fakta så får de svar.
Han menar att det är politikernas agendor som i mångt och mycket styr tidpunkterna för eventuella möten.
– Ibland kan det bli en fika, en lunch, vid några enstaka tillfällen en middag på en restaurang eller en korridordiskussion. Vi har en representationspolicy som vi följer. Det är alltså inte tal om några frikostiga utgifter.
Magnus Rydholm understryker också att förbundet bara diskuterar jakt och viltförvaltningsfrågor.
– Det kan handla om att beskriva vilka effekter olika förslag kan få och hur vi ser på en utveckling av viltförvaltningen. Syftet är helt enkelt att ge så bra beslutsunderlag för politikerna som möjligt, säger Magnus Rydholm.

I en politisk värld där (sd) är tredje största parti, är tämligen jaktvänliga i sin politik och dessutom har de avgörande mandaten* mellan alliansen och det röd-gröna blocket är det naturligt att påverka (guida?) även dem, det har jag krass förståelse för. Att alla organisationer som har samröre med (sd) stigmatiseras är dock ett faktum.
___________________________
S:113, 
M: 84,
Sd: 49
Mp: 25, 
C: 22
V: 21
L: 19
Kd. 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar