Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 11 april 2016

Remiss Genetisk förstärkning av vargstammen

Naturvårdsverket har en plan för genetisk förstärkning av vargstammen ute på remiss. Den som är intresserad av att läsa den finner underlaget HÄR.

Planen är extremt problematisk. Och kärnan i problematiken är att man enkom fokuserar på vargens genetik och hur man snabbt och skoningslöst skall komma till rätta med den. All mänsklig hänsyn lyser med sin frånvaro i planen. Råkar man ut för en genetiskt viktig varg så är det tough shit. Då får man snällt flytta sina renar eller stänga in sina får. Har man kvar de ute utan att göra något som helst så får man skylla sig själv. Då räknas inte eventuella skador längre. Lägg till att genetiskt viktiga vargar skall kunna flyttas i hemlighet. Alltså ännu hemligare än idag, de skall kunna släppas ut utan jakträttsinnehvaradens vetskap. I praktiken ämnar Naturvårdsverket göra det de konspiratoriskt beskyllts för att göra redan tidigare*.

Förslaget är så märkligt att vi i styrelsen i den jaktvårdskrets jag ingår i reagerade. Vi skrev ihop ett remissavar som nu skickats in till Naturvårdsverket. Vi lyfter fram att männsiskan måste ingå i varje plan som handlar om stora rovdjur, att göra som man nu gjort kommer garanterat att leda till minskat förtroende ute i bygderna. Minskat förtroende leder till minskad respekt för Myndigheten i fråga samt den förvaltning de bedriver vilket kan leda till att folk tystnar och i värsta fall tar saken i egna händer. Samtidigt vet jag av erfarenhet att man inte bara kan vara negativ, man måste vara konstruktiv också därför lyfter vi i vårt svar fram frågan kring kompensation. Naturvårdsverket måste börja tänka i termer av faktisk jaktlig kompensation, inte bara ersätta dödade hundar och får. Avslutningsklämmen på vårt svar lyder:
Sammanfattningsvis saknas flera viktiga perspektiv i planen och mycket av det som presenteras kommer att skapa mycket stora framtida förtroendeproblem. Problem som kan få värre konsekvenser för vargen än utebliven genetisk förstärkning. Vi anser att planen behöver omarbetas i grunden, en enkel revidering räcker inte. 
Nu får vi hoppas att övriga remissinstanser väljer en liknande linje så att Naturvårdsverket reviderar planen i grunden.
________________
*Konspirationsteorin "Projekt varg" kretsar kring just detta, att vargar släppts ut i hemlighet och att det är dessa vargar som utgör grunden till dagens vargstam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar