Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 20 april 2016

Dommen mot dansk tjuvjägare prövas just nu i hovrätten

För snart ett år sedan dömdes en dansk medborgare till inte mindre än 3 års fängelse och 211.000 kr i skadestånd för grov jaktbrott och grovt jakthäleri. Tjuvjakten hade bedrivits systematiskt, lika systematisk hade tjuvjägaren varit på att lägga upp bilder på sina troféer. Vilket var en av faktorerna till hans fall. Andra faktorer var uppmärksamma lokalbor, polis som tog det hela på allvar och en viltforskare med massor av aktuella fotografier. Fotografierna visade djur med exakt de hornkronor som dansken låtit montera och hade på sina väggar. Ögonvittnesmål, danskens egna bilder samt dokumentation på passager över öresundsbron var annat bevismaterial som användes.

Med hjälp av dessa olika faktorer kunde mannen fällas. Han dömdes för tjuvjakt vid 11 tillfällen. Detta var vad som gick att bevisa, det skulle inte förvåna mig om han varit betydligt aktivare.

Nu har dansken överklagat till hovrätten. Han menar för det första att han är oskyldig och för det andra att straffets längd inte står i proportion till rådande praxis.

När jag såg att dommen skulle överklagas så tog jag kontakt med en av de sakkunniga och tipsade om en metod som blivit allt vanligare i mitt forskningsområde. Det handlar om hur man ursprungsbestämmer djur och människor. Själva metoden går ut på att spårämnesprofilen är olika i olika berggrund och att dessa spårämnen avsätts i allt som lever i ett område. I mitt ämnesområde är det relationen mellan strontiumisotoperna 87 och 86 som används. Den ena är stabil och den andra bryts ner vilket gör att man kan skilja på mark/berggrund av olika ålder. Genom att ta prover ur trofeernas horn och kontrollera Sr87/Sr86 halten så bör det vara lätt att matcha resultatet mot antingen det område där dansken påstår att han fällt djuret eller det område där åklagarsidan menar att djuret fällts.

Men kostar inte detta väldigt mycket kanske någon undrar. Mja, det beror på vad man jämför med. Det kostar 6000 dkr att utföra en sådan analys. Det är en summa som jag inte tror kommer att täcka danskens försvarsadvokats räkning för att bisitta dansken under en förmiddag i rätten.

Personligen så tycker jag det vore bra om hovrätten bekräftade tingsrättens resonemang och fastställde dommen. Men vi får se vad som händer. Hovrättsförhandlingen började i måndags och avslutas idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar