Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 29 april 2016

Byteskonkurrens mellan rovdjur

Att byteskonkurrens förekommer mellan olika rovdjur vet vi alla. Men det få människor (särskilt icke-jägare) tänker på är att byteskonkurrens även förekommer mellan stora rovdjur. Svensk Jakt refererade i förmiddags en intressant vetenskaplig studie av byteskonkurrens mellan björn och varg.

Föga förvånande blir slutsatsen att man vid förvaltning absolut inte skall fokusera på en enskild art utan man måste väga in konkurrerande arter. För vargens del är björnen ev byteskonkurrent avseende dels älgkalv och dels avseende kadaver. Slutsatsen blir helt krasst:
Therefore, conservation-oriented management of such species should consider interspecific interactions, rather than focusing only on target populations of single species.
Ett av de stora problemen med den 5-års plan för genetisk förstärkning som Naturvårdsverket hade på remiss under våren var just detta att den inte tog hänsyn till fler arter än varg. Ett annat problem var att den inte tog hänsyn till människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar