Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 18 februari 2016

Det där med knivlagen - lovande HD dom

Härom året var det en massa ståhej i jägarkretsar efter att en jägare stoppades av polisen för fortkörning. De upptäckte at han hade en kniv i handskfacket och det blev ett herrans hallå efteråt med fällande dommar i såväl tingsrätt som hovrätt.

När ett av hovrättsråden senare intervjuades så blir man lätt förvånad. Budskapet som han gav var tydligt, inga knivar i byxorna eller kupén på bilen vare sig till eller från jakt:
Om vi går tillbaka till det aktuella fallet. Det är alltså ett brott att ha en kniv tillgänglig i bilen?
– Från början var det inte så, men lagen ändrades. Nu är det så att man inte får ha kniv i fordon på allmän plats. Men hänsyn ska tas till ägarens behov och om innehavet anses befogat, alltså sunt förnuft.
I det aktuella fallet, man kan knappast tro att innehavaren var på väg att begå något brott?
– Nej, men det är inte det knivlagen tar sikte på. Lagstiftaren vill inte ha knivar på gator och torg eller i bilar på allmän plats. Man bedömer inte om personen tänker begå brott, utan istället på om det finns någon godtagbar anledning till innehavet.
Så om jag i jaktkläder åker till stan för att handla är det bäst att ta av kniven?– En jägare på väg till sin jaktmark som stannar för att handla med en kniv på sig ska nog räkna med att polisen reagerar. Att istället lägga kniven i bagageutrymmet är att använda sunt förnuft, säger Carl-Gustav Ohlsson.
Något år senare råkar en berusad kvinna ut för problem. Hon är på väg från en fest och hjälper till att avstyra bråk. Men eftersom hon är berusad och rätt uppjagad när polis anländer så omhändertas hon. Det visar sig att hon har en fällkniv med 9 cm blad i handväskan. En handsmid matkniv lyder försvaret, vilket accepteras i tingsrätten. Hovrätten fäller och utdömmer böter. Det är med andra ord kriminellt att ha en fällkniv i en väska på stan (allmän plats).

Som väl var överklagas dommen till Högsta Domstolen. En dom i HD blir prejudicerande och innebär att den skall vara vägledande vid rättstillämpning i framtiden. Som väl var resonerar HD annorlunda än Hovrätten:
Högsta domstolen beslutade att pröva ärendet och HD frikänner nu kvinnan helt.
Enligt HD måste det vara tillåtet att ta med sig kniv till och från fritidsaktiviteter där knivanvändning är naturlig. HD anser också att risken för att kniven skulle användas i en våldssituation varit liten, i och med att kniven legat i botten på 28-åringens handväska.
Detta känns som en rimligare dom än den tidigare. Och en dom som ligger mer i linje med det vi jägare behöver veta för att inte omedvetet bryta mot lagen när vi tar oss till och från jakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar