Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 4 december 2015

Nya regler för fjälljakt på remiss

ÄNTLIGEN!

Här återges pressmeddelandet från regeringskansliet:
Fjälljakten på remiss
Regeringen har idag skickat ut en promemoria om småviltsjakten på remiss. Förslaget innebär att rennäringsförordningen ska ändras så att upplåtelser av rätt till jakt på småvilt och handredskapsfiske på statens mark i fjällen i första hand ska göras till de jägare som bor i Sverige.- Jag är glad att vi i dag tar ett steg framåt när det gäller småviltjakten. Regeringen väljer att lägga fram detta förslag bland annat för att komma till rätta med det ökade jakttrycket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Det föreslås även att den som inte är fast bosatt i Sverige, men är EES- eller EU-medborgare (de som omfattas av den fria rörligheten för kapital, etablering och tjänster) och har uppnått en närmare anknytning till Sverige likställs med den som är bosatt i Sverige.
Efter remitteringen av promemorian kommer regeringen att ta del av remissinstansernas synpunkter och ta ställning. Förordningsändringen beräknas träda i kraft tidigast den 1 april 2016.
Promemorian finns bifogad i detta utskick.
HÄR hittar ni själva texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar