Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 16 december 2015

Jordbruksverket: Det finns inga säkra metoder mot rovdjursangrepp!

Jordbruksverket har sammanställt befintlig kunskap om hur bra olika typer av skyddsåtgärder mot rovdjur fungerar. Inga metoder har tillräcklig upprföljning för att man med säkerhet skall kunna hävda att de är bra/säkra/effektiva.

Jordbruksverket skriver i sin pressrelease:
Metoderna för att hindra rovdjursangrepp behöver följas upp bättre
Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen och tillsammans med Viltskadecenter sammanställt forskning från hela världen om metoder för att skydda tamdjur mot angrepp av rovdjur. Syftet är att visa om och hur effektiva metoderna är och hur de kan passa svenska förhållanden. Bristen på korrekt genomförda studier gör det dock svårt att bedöma effekterna.
Målet för rovdjurspolitiken är att stora rovdjur ska kunna finnas i Sverige samtidigt som det ska gå att bedriva lantbruk med betande djur utan att rovdjuren gör detta orimligt svårt. Eftersom det finns en konflikt mellan målen bekostar staten vissa förebyggande åtgärder.
Det finns flera sätt att förebygga att rovdjur som björn, lo och varg angriper tamdjur. Permanenta åtgärder som stängsel och jakt är vanligast, men det finns också andra sätt som boskapsvaktande hundar, skrämmor med ljud och ljus eller skyddshalsband på tamdjur. För hundar finns till exempel skyddsvästar.
Större påverkan från rovdjur idag
Under en stor del av 1900-talet har det gått att bedriva och utveckla jordbruket i Sverige utan att behöva göra större anpassningar till följd av stora rovdjur. Nu är situationen annorlunda. Idag behövs mer anpassningar för att både stora rovdjur och betande tamdjur ska kunna finnas i samma område.
Effekterna behöver styrkas innan nya beslut
– Vetenskapliga publikationer från de senaste 30 åren visar att det saknas kunskap om effekterna av nästan alla åtgärder. Innan politiska beslut fattas om att satsa resurser på befintliga eller nya åtgärder behöver åtgärdernas effekt undersökas med en korrekt metodik. Det är också svårt att hitta en metod som passar överallt, eftersom förutsättningarna mellan olika gårdar och delar av Sverige varierar mycket, säger samordnaren Emma Svensson på landsbygdsavdelningen.
Bättre riskvärdering
Inför fortsatt utveckling och val av åtgärder tycker vi också att man bör arbeta vidare med metoder som bättre kan förutsäga var i landskapet och i vilka besättningar det är sannolikt med rovdjursangrepp på tamdjur.
Mer information
Läs rapporten Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjurPDF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar