Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 12 november 2015

Ulvens dag! (uppdaterad!)

Igår, den 11 november 2015, var det Mårten gås men detta överskuggades helt av alla vargnyheter som strömmade in via jaktmedia. Den "vanliga" nyhetspressen höll en betydligt lägre profil. Det är uppenbart att vargen inte har riktigt samma nyhetsvärde längre, särskilt inte licensjakt. Det krävs vargtagna hundvalpar eller filmade vargattacker för att media skall reagera.

Hur som helst, gårdagens mediaflöde speglar en väldigt intensiv dag som kan benas upp i några olika punkter. Jag använder dem som rubriker:

Svekdebatten

Gårdagen började med en vältimad kampanj från Svenska Jägareförbundet som satte strålkastarljuset Stefan Löfven och Socialdemokraternas vallöften från valrörelsen 2014. I slutdebatten mellan Reinfeldt och Löfven var den sistnämnde nämligen ovanligt tydlig när han sade:
Det är självklart så att vi ska ha licensjakt och vi ska ha skyddsjakt – det är inget snack om den saken.
Tydligare än så kan man inte uttrycka saken. Antagligen ångrar han sig nu när han pressas att stå upp till sitt löfte från ena hållet och genom att bilda regering med (mp) har en samarbetspart som strävar åt direkt motsatt håll. Att (mp) med sina 7% får gehör mot den vargpolitik som tidigare beslutats med över 80% majoritet är helt uppenbart när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht erkänner planerna att gå tillbaka till en äldre ordning där licens- och skyddsjkatsbeslut skall kunna överklagas till domstol och inte bara till ansvarsmyndigheten. Oppositionen är självklart kritisk.

Licensjakt på varg vintern 2016

Så kom då länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg vintern 2016. Total 46 vargar har det beslutats jakt på. 20 i värmland, 6 i gränsen värmland/örebro, 6 i gävleborg, 8 i dalarna och 8 i västmanland. Om jag förstått skaen rätt är det genomgående hela revir som skall skjutas bort. Reviren som valts är sådana där det inte finns genetiskt viktiga individer, reviren är i några fall "problematiska" och i andra så gamla att man försöker "lätta på trycket" för de boende.

Ett beslut om jakt på 46 vargar är intressant, det innebär nämligen att länsstyrelserna väljer att ta rejäl höjd mot naturvårdsverkets rekommendation om att maximalt tillåta jakt på 29 vargar. Nu innebär ingen av dessa siffror att vargstammen kommer att minskas i och med jakten. Den svenska vargstammens tillväxt är så hög att den kommer att fortsätta öka trots jakten. Jag tycker faktiskt att länsstyrelserna varit både modiga och lyhörda för befolkningen i sitt beslut. Naturligtvis hade det varit önskvärt med ytterligare avskjutning för att vi skulle närma oss förvaltningsmälen, men att på ett så tydligt sätt gå emot ansvarsmyndighetens direktiv känns ändå sunt. Åtminstone om de uttryckt sina beslut smart och juridiskt oklanderligt. Sedan förstår jag om man lokalt är besviken på att kanske inte det där specifika reviret skulle beskattas eller att tilldelningen i länet var för låg.

Att som JRF ordförande Solveig Larsson bli upprörd över att inte 150 eller 200 vargar skall skjutas när Naturvårdsverket rekommenderade 29 kanns väldigt verklighetsfrämmande. Larsson säger:
– Vilken bedrövelse. Det här visar att det inte finns någon ambition att minska vargstammen, säger Solveig Larsson.
No shit, Sherlock? Det kunde väl vem som helst räkna ut när man såg Naturvårdsverkets rekommendation.... Men att inte ge länsstyrelsen lite cred för att de varit rejält modiga och faktiskt lagt sig 58,6% över Naturvårdsverkets rekommendation känns minst sagt korkat.

Molstaberg gård polisanmäls

Strax efter att länsstyrelserna igår släppt beskedet om att det blir licensjakt på varg kommande vinter samt hur stora kvoterna blir så kom beskedet att länsstyrelsen Stockholm polisanmäler Molstaberg gård. Molstaberg har som bekant haft inte mindre än fem vargangrepp de senaste veckan. Sedan midsommar har ett 70-tal får förlorats i vargangrepp. Situationen är minst sagt ohållbar. Molstaberg har sedan länge legat i siktlinjen för vargvärnare. Beskyllningar av alla de slag haglar och redan tidigare har APU polisanmält gården för olaga åttling av varg, att det rörde sig om en hög vargdödade får som samlats ihop och lagts vid en väg i väntan på kadavertransport brydde sig APU inte om. Varje polisanmälan om misstänkt jaktbrott ger ju en siffra i statistiken och förstärker därmed deras tes om att tjuvjakt är något vanligt förekommande....

Hur länsstyrelsen uttrycker sig är intressant, jag väljer därför att återge hela pressmeddelandet:
Länsstyrelsen Stockholm lämnar i dag in en polisanmälan mot en djurhållare i den södra länsdelen för brott mot djurskyddslagen. Länsstyrelsens bedömning är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande.På den aktuella gården, som ligger i ett vargrevir, har ett 60-tal får dödats av varg under fem månader.
– Det är en ytterst ovanlig situation som ligger till grund för anmälan där upprepade angrepp tillåts fortgå utan att, som vi bedömer det, relevanta åtgärder görs för att förhindra dem och skydda djuren. Varken rovdjursstängsel eller nattfållor har använts, trots upprepade påpekanden och hjälp med tillfälliga stödinsatser från Länsstyrelsens personal. Djurhållarna har även tackat nej till bidrag för stängsling och avstått från frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp ett godkänt rovdjursstängsel. Djurhållarnas befintliga stängsel har delvis haft stora brister som gjort det möjligt för varg att ta sig in upprepade gånger på samma ställe och döda får i hagen, säger Ulrika Geber, lantbruksdirektör vid Länsstyrelsen.
I vissa fall har skadade djur inte dött direkt vid attackerna, utan det har hänt att djur överlevt i flera dagar med omfattande skador vilket har inneburit ett stort lidande. Dessa får har inte hittats samma dag som attackerna ägt rum vilket tyder på bristande tillsyn.
– Enligt djurskyddslagen har varje djurägare ett ansvar att se efter och skydda sina djur. Det blir nu polisens sak att utreda ärendet, säger Ulrika Geber.
Genom att så tydligt, helt utan att ta hänsyn till Molstabergs beskrivning av händelseförloppet, tillskriva gården skulden för upprepade vargangrepp innebär att Molstaberg kommer att få mycket svårt att rentvå sitt rykte. De kommer för evigt, oavsett om polisanmälan läggs ner eller ej, att betraktas som skyldiga. Det är nämligen så att den version av en nyhet som först når ut är den folk minns. Alla senare försök att ändra på detta är dödfödda. Detta faktum har till och med utnyttjats i det amerikanska presidentvalet 2000. Genom att  i media via pressmeddelanden, innan rösträkningen var färdig, basunera ut sig själv som vinnare förmådde George W Bush få motståndaren Al Gore att erkänna sig besegrad trots att han egentligen vann när rösträkningen väl var avslutad.

Den som först släpper en nyhet avgör alltså vad som betraktas som sannt. Därför är det synnerligen viktigt hur man uttrycker sig. I pressmeddelandet ovan har jag markerat några tendentiösa partier som inte tar hänsyn till omständigheterna utan syftar till att tillskriva Molstaberg maximal skuld. 

Molstabergs gårds juridiska ombud är dock inte speciellt orolig och ger en mer nyanserad bild än den som framkommer i pressmeddelandet:
– I och med att vi fick skyddsjaktsbeslutet så skrev länsstyrelsen att det här är ett nytt revir och att man därför inte kan kräva att Molstaberg har hunnit göra alla de anpassningar som krävs. Fem dagar senare dyker länsveterinären upp på gården för att göra en inspektion.
Enligt Björn Aschan är Molstaberg en mönstergård som tidigare fått studiebesök från både lantbruksskolor och svenska fåravelsföreningen.
– Det kunde även länsveterinären konstatera. Sen kommer han med ett yttrande om att Molstaberg skulle kunna ha gjort sig skyldiga till brott mot djurskyddslagen för att de inte stängslat.
Han uppger att han trodde att frågan skulle skrivas av, men föredrar ändå att en annan myndighet tittar på det i stället för länsstyrelsen.
– Nu har vi kommit bort därifrån och hamnat hos polisen och åklagaren. Jag är inte ett dugg orolig för vad som händer nu, säger han, och menar precis som svenska fåravelsförbundets representant att det inte finns någon lag som kräver att djurägare stänger in sina djur för att skydda dem från rovdjur.
Det juridiska ombudet ger även en förklaring till varför bidrag till stängsling inte tagits emot:
Björn Aschan menar att nattfållor inte fungerar när det är tal om flera hundra får och att ägarna tackat nej till bidrag för rovdjursstängsling och ideella arbetsinsatser är inget märkligt.
– Villkoren sa att vi blir återbetalningsskyldiga om stängslingen inte sker korrekt och det kan vi inte garantera. Särskilt inte när den frivilliga arbetskraften utgjordes av vargvänner. Däremot har jag begärt bidrag för professionell stängsling, vilket jag inte fått svar på.
Aschan hävdar också att befintlig stängsel är bra.
– Ja, utmärkta för att hålla får inne, vilket även länsstyrelsen konstaterade inför skyddsjakten.
Det som är oroande med anmälan är de signaler den skickar. Den signalerar att det är tämligen meningslöst att försöka hålla betesdjur i vargrevir. Det intrycket förstärks av vad Urban Prytz, sektledare i FB gruppen Ja till varg!, skriver:
Det som betraktas som en mönstergård av vissa beskrivs alltså som slarv och usel djurhållning. Samtidigt är det många som ifrågasätter Länsstyrelsens resonemang. En fårägare har skrivit ett öppet brev till länsstyrelsens handläggare:
Att Molstaberg inte, trots det stora merarbete och lidande vargattackerna gör, har tackat ja till era förslag på preventiva åtgärder har ju sina naturliga grunder som rapporterats löpande under sommaren och hösten. Men att du genom din position och, vad jag kan förstå, breda kunskap om ekologisk matproduktion har kommit fram till detta beslut gör mig beklämd.
Jag citerar några av dina egna ord som du publicerade i Forskning & Framsteg år 2006: "Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö."
Kloka ord som jag hoppas att du än idag står upp för? I synnerhet i en tid när svensk självförsörjningsgrad är på rekordlåg nivå samtidigt som efterfrågan på just ekologiskt producerat lammkött är på topp.
Att du då, just med hänsyn till dina kunskaper, så notoriskt väljer ”vargens sida” i detta är anmärkningsvärt. Som du säkert vet (om inte så får du fråga några kollegor på din myndighet) brukas hagmarkerna på Molstaberg ekologiskt och innehåller en lång rad rödlistade arter, verkligt rödlistade arter, till skillnad mot vargen. Det betyder att Molstaberg inte enbart producerar ekologiskt, inhemskt, klimatsmart och KRAV-märkt lammkött utan även höga naturvärden i landskapet.
Därefter kommer han in på något jag själv reflekterat över:
Likt många andra lammproducenter i Sverige brottas säkerligen ägarna till Molstaberg just nu med frågan: Skall vi lägga ner verksamheten direkt och plantera igen eller plöja upp våra betesmarker, eller skall vi härda ut ytterligare ett tag och hoppas på att våra myndigheter tar sitt förnuft till fånga?
Även Martin Moraeus / Bonde på riktigt kommenterar det hela:
En god vän till mig har sagt att: ”om man ska lyckas förutspå vad som ska hända i Sverige så är det bara att dra ut alla trender i dess riktning tills det börjar kännas absurt. Sedan får man fortsätta att dra ut trenden ytterligare en bit – då kommer man ganska nära sanningen”.
Vidare
Det är alltså inte längre bara så att djurägaren har ansvar att stängsla på ett sätt som gör att fåren inte springer ut, utan Länsstyrelsen hävdar också att man som djurägare har ett juridiskt ansvar att stängsla så att inte statens rovdjur kommer in och äter upp fåren.
Vi får se vad som händer.
______________________
Uppdaterad 11.17 med Prytz skadeglädje.
Uppdaterad 13.20 med lite mer om Molstaberg.

5 kommentarer:

 1. Den gratishjälp med stängsling som nämns riskerar att vara en verklig björntjänst. Jag tog emot stängslingshjälp av SRF och fick halvdan hjälp som delvis fuskade och dessutom gjorde vad de kunde för att dölja fusket. De förmodades vara experter men det lokala fotbollslaget hade säkerligen gjort ett bättre jobb...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant!
   Har du tagit upp det på din blogg eller skrivit om det någon annan stans?

   Radera
 2. Det är tydligt att landsbygdsbefolkningen och vargkramarna står väldigt långt ifrån varandra, som vargkramare kan man även räkna en stor del av de styrande i landet, liksom SNF, WWF samt många andra föreningar. Nu är det så att vargen gör reklam för sig själv och vad tiden lider så kommer staten att förklara vargen "fredlös", men då har förtroendet för staten och de styrande minskat ordentligt och det tar tid att reparera.

  SvaraRadera
 3. Funderat på om jag skall nämna det men något jag reagerade på i artikeln om var jakt skall överklagas var Bucht ordval.
  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/bucht-vargjakt-ska-kunna-overklagas-till-domstol/
  "Är det så att ni socialdemokrater ”lagt er” för Miljöpartiet i förhandlingarna om talerätten i vargjakten?
  – Man kan inte säga att den ena eller andra parten lägger sig. I en regering är alla beslut och intentioner kollektiva"

  Hade det inte varit bättre och sagt att det är ett givande och tagande när man sitter i en regering med fler än ett parti? Nu är detta ett beslut som Socialdemokraterna inte bara måste stå för nu utan också vid nästa val enligt mig. Å andra sidan har ju S visat att deras ord inte är att lita på så de kan ju mycket väl hinna ändra sig när det närmar sig val och manvill ragga jägarröster....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut! Bra observationer!
   Buchts ordval verkar ju vara ett försök att påskina att det inte råder någon osämja eller någr delade meningar inom regeringen. Hade han sagt "givande och tagande" så hade det bara bekräftat att frågan sålts ut eller valts som ett bondeoffer för att säkra något som (s) tycker är viktigare.

   Radera