Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 11 november 2015

(fp) liberalerna - ett förbudsparti i jakt- och vapenfrågor

Härom dagen publicerade några av allianspartierna en debattartikel i Norrbottenskuriren. I artikeln lyfts flera intressanta förslag fram. Inte minst är perspektivet mot illegala vapen utan att göra livet svårare för de legala vapenägarna:
En strikt politik gentemot illegala vapen står däremot inte i kontrast till enhetliga, tydliga och effektiva regler för licensprövning av legala vapen. Under de senare åren har handläggningstiderna inom stora delar av polisen blivit oacceptabelt långa. Variationerna inom landet är så stora att det inte längre går att hänvisa till enskilda handläggningssystem. Såväl jägare, skyttar som vapenhandlare drabbas direkt om inte ansökningarna om licens handläggs snabbt och effektivt. För vapenhandlarna kan långa handläggningstider innebära en direkt ekonomisk skada eftersom de inte kan ta betalt för sålda vapen.
Även frågor kring transport, förvaring och det europeiska vapenpasset tas upp. Bra förslag över lag. Men det intressantaste i artikeln är vilka som inte var med....

Folkpartiet Liberalerna ställer sig utanför dessa förslag. De har egna idéer kring dessa frågor. Jag har vid flera tillfällen tidigare gått igenom de olika partiernas politik. Det är nu läge att påminna om vad Folkpartiet Liberalerna står...

Inför EU valet viller Marit Paulsen att EU skulle avgöra hur många vargar som skall finnas i svergie.... Det fick nog rätt många att sätta kaffet i vrångstrupen. (fp) har dock i stort sett gått alliansens väg i vargfrågor även om enskilda ledamöter varit direkt kritiska mot licensjakt på varg, andra lokalpolitiker har varit för "vargfria kommuner". I själva vargfrågan är (fp) centralt vid direkt förfrågan svävande på målet och hänvisar lite vagt till EUs art och habitatdirektiv. FP vill fasa ut blyammunitionen trots avsaknad av alternativ samt tveksamheter i hur miljöfarligt fast bly är på torr mark.

Läser man partiprogrammet får man leta ordentligt för att hitta något som helst om vare sig jakt eller vapen. Det är dock lagstiftning och förbud som skall skydd natur, biotoper och arter.

I vapenfrågor så har tex Cecilia Malmström på EU-nivå drivit en extremt vapenrestriktiv linje. Samtidit finns det enskilda (fp) politiker som försökt plocka personliga poäng genom att uttrycka sig vapenvänligt och kommit med förslag som ligger nära de som presenterades i den debattartikel som denna blogpost inledningsvis refererade. Men eftersom (fp) inte var med på tåget så kan man konstatera att de ställer sig utanför detta.

(fp) är i praktiken emot att privatpersoner äger enhandsvapen.

Så sent som i september röstade justitieutskottet i frågor om vapengarderoben samt vilken myndighet som skall handlägga vapenlicenser. (m), (c) och (kd) med stöd av (sd) röstade för att nuvarande ordning skulle förändras i syfte att underlätta för legala vapenägare. (fp) röstade emot...

När folkpartiets väljare tillfrågas om jakt så finner man ett högre stöd för jakt i folkpartiets väljarskaror än i något annat parti. 19 av 20 folkpartisympatisörer är positivt inställda till jakt, något som går stick i stäv med partiets politik på området.....

Allt detta är intressant, inte minst som Folkpartiet Liberalerna i sin praktiska politik lutar mer åt att inskränka individens frihet genom lagar och förbud än att underlätta och förenkla för individer som är intresserade av jakt och skytte. Detta går stick i stäv med den klassiska liberalismen som poängterar individuella fri- och rättigheter. Där finns ofta ett negativt frihetsbegrepp som innebär frihet från förtryck och övergrepp. Personers och företags ägande är också något som brukar vara centralt i liberalismen. Folkpartiet Liberalerna är dock inte ett klassiskt liberalt parti utan ett socialliberalt parti vilket är en viss skillnad.  Socialliberalismens frihetssyn medför att den till skillnad från den renodlade liberalismen är positiv till ett starkt socialt skyddsnät och vissa offentliga ingripanden i ekonomin.Socialliberalerna menar att statilig inblandning kan behövas för att få marknaden att fungera bättre, detta märks dock inte på Folkpartiet Liberalernas politik i fråga om den vapenmarknad som i sverige håller på att kollapsa*.

Kort sagt, Folkpartiet Liberalerna är i dagsläget ett av riksdagens tre mest jakt- och vapenfientliga partier. De övriga är Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
______________
*Det senaste tecknet på att vapenmarknaden i Sverie är i gungning är det faktum att Widforss vapenauktioner inte längre tar emot enhandsvapen till sina auktioner. Man hänvisar till licensproblematikenPå grund av licensproblematik rörande handeldvapen kommer vi inte längre att ta emot dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar