Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 28 september 2015

Vilt-alarmism och medias obefintliga minne

För fem dagar sedan, den 23/9, gick SLU ut med ettt intressant pressmeddelande som handlar om alarmismen i dagstidningars rapportering om viltsjukdomar. SLUs presstjänst skrev:
Risken för sjukdomar bland de vilda djuren, och i synnerhet zoonoser, smittspridning från djur till människa, är kanske den största utmaningen ur ett samhälleligt perspektiv. Ökad kunskap om och rapportering om sjukdomar ökar medvetandegraden i samhället, vilket är mycket viktigt.
Rapporteringen om viltsjukdomar exploateras dock ibland obetänksamt i media, ofta med ogrundat eller svagt stöd från forskare. Ogrundad rapportering riskerar att ändra samhällets syn på vilda djur till att bli omotiverat negativ, vilket i sin tur kan innebära en risk för att vår långsiktiga acceptans av att leva sida vid sida med vilda djur, och i förlängningen för biologisk mångfald och en rik fauna och flora.
Naturvetare och humanister behöver samarbeta med tvärvetenskaplig forskning om hur, ibland ogrundade, hotbilder exploateras och vilka samhälleliga risker de kan medföra.
Det var en viktig nyhet som snappades upp av åtskillita tidningar och återgavs åtminstone i notisform. Men som vanligt tog man ingen lärdom av det man precis publicerat för så sent som i går, fyra dagar efter SLU-publiceringen, rapporterade P1 om att OTÄCK SJUKDOM PLÅGAR ÄLGSTAMMEN.

Hur var det nu med alarmismen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar