Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 31 augusti 2015

Jakten påverkar fastigheters värde!

Läste just en krönika i jordbruksaktuellt där en mäklare vid fastighetsförmedlingen Areal skriver om jakt och hur möjligheten till jakt påverkar en fastighets försäljningsvärde. Såhär summerar han det hela:
När en lantbruksfastighet utbjudes till försäljning, då tänker jag främst i skogs- och mellanbygder, är jakten en viktig del. Säljaren framhåller gärna fastighetens möjlighet till jakt men också köparna visar intresse tidigt i en försäljningsprocess. Det är inte enbart tillgången på vilt och viltslag som är utav intresse utan också fastighetens förutsättningar för jakt. Är den välarronderad, finns det ett bra utbyggt vägnät, är det varierande terräng med skog och öppna marker?
Möjlighet till jakt har med andra ord en stor inverkan på intresset för en fastighet. Att sätta kronor och ören på hur mycket jakten faktisk påverkar fastighetsvärdet är dock inte helt enkelt. Vi kan däremot skatta vilka faktorer som gjorde en fastighet lätt eller svårsåld. Tydligt är att en fastighet med goda möjligheter till jakt genererar ett högre pris och en fastighet med begränsade möjligheter ofta får ett lägre pris. En upplåten jakträtt vid försäljningstillfället kan påverka fastighetens värde negativt med så mycket som en minskning med 100 kr/m3sk motsvarande minus 15-20 procent beroende på upplåtelsetiden. Tvärtom kan en fastighet där jakträtten och fastigheten erbjuder goda förutsättningar för jakt, få en värdeökning med 15-20 procent.
Jakträtt eller inte påverkar i hög grad fastighetens värde. I ett vidare perspektiv ger jakträtten också möjlighet till avkoppling och härliga naturupplevelser. Kort sagt har jakten ett stort värde både för fastigheten men också för samhället.
Läs siffrorna igen. En fastighet med upplåten jakträtt kan minska i värde 15-20% medan en fastighet med goda möjligheter till jakt kan öka 15-20% jämfört med andra motsvarande fastigheter! Det är inga småsummor i sammanhanget. Min önskan är att detta är något som vägs in i den socioekonomiska analysen av vargförekomst i ett område. Förändringen kan alltså bli stor. En fastighet med god arrondering för jakt och goda viltstammar som får en vargetablering med genetiskt viktiga vargar bör teoretiskt sett kunna få en negativ värdeförändring på upp till 40% om vargarna går så hårt åt det jaktbara viltet att högviltjakten raderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar