Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 24 juli 2015

Produkttest eller smygreklam?

De allra flesta tidningar kör produkttester och sidor där nya prylar presenteras. För mindre aktörer kan det vara en viktig exponering som betyder mycket och för större är det en eftertraktad reklamplats. "Prylsidorna" är det egentligen inte så mycket att säga om, de speglar vilka företag som är aktiva och skickar information och reklam till tidningsredaktionerna eller till specifika tidningsmedarbetare.

Tester är något som intresserar läsarna. Det blir ett hjälpmedel när man jämför olika produkter inför ett lite dyrare inköp. Vissa tester är rena jämförelser av distributörens produktdata, tex som när Jaktjournalen väljer att sätta upp "fläkt" som kriterium när vakuumpackare jämförs vilket innebar att flera maskiner uppgavs sakna fläkt eftersom det inte stod i produktspecen men finns på maskinen om man kikar på den och provar den. En sådan "test" är rätt meningslös. Det handlar då istället om en produktöversikt.

Jag anser att vi bör skilja på produktöversikter och tester. Såhär definierar jag de olika företeelserna:
En produktöversikt är en översiktlig jämförelse av olika utvalda produktdata. I sin renaste form kan det röra sig om en ren prisjämförelse, tex som på prisjakt. Produktöversikten är en ganska billig form av journlistik då det är lätt att sammanställa utvald data. I extremfallet behöver man inte ens ha prylen framför sig när man gör det.
Ett produkttest innebär att produkter testas i praktiken och bedöms utifrån detta, antingen under realistiska former i praktiskt arbete eller i artificiella mätbara former i en laboratoriesituation. Båda typerna av test (laboratorietestet och det praktiska testet) har sina för och nackdelar. Båda typerna av test kräver en betydande arbetsinsats.
Mitt intryck är att Svensk Jakt i högre utsträckning använder  testinstitut och laboratorier än övriga jakttidningar. Men Svensk Jakt publicerar relativt sällan större jämförande test av olika produkter. Däremot har de prylsidor som i princip återger distibutörens pressmeddelande eller övriga info. De har även praktiska tester av enskilda produkter, dessa förekommer oftare än de stora jämförande testerna. Jaktjournalen däremot har oftare jämförelser av produktdata och bedömmer utifrån dessa. I vilken utsträckning deras tester innebär praktiska prov vet jag inte men eftersom jag vet ungefär vilka taxor de olika tidnignarna ger per publicerad sida så vet jag också att det för den eneskilde journalisten inte finns en chans att med rimlig lön göra djupgående jämförande tester av flera produkter. Det är helt enkelt kostnadseffektivare att bara sammanställa produktdata. Men hur svårt skulle det egentligen vara att ta reda på vilka jaktradios som faktiskt är samma men är brandade med olika namn? Det är en relevant uppgift att få in i en produktöversikt för då blir det plötsligt användbar information och ett stycke undersökande journalistik.

Min Jakthund har kört några intressanta tester där man i ett sensommarnummer presenterat ett antal produkter som skall testas, då redovisas tex data. Därefter får ett gäng jägare prova en produkt var under ett par månaders praktisk jakt varefter testpersonernas erfarenheter samlas in och sammanställs i en uppföljade artikel. Nackdelen är att det inte blir speciellt djuplodande om någon av produkterna å andra sidan får man en bra överblick över i praktiken testade prylar.

Personligen tillämpar jag det praktiska testet där jag i fråga om knivar, det är sådan jag testar och recenserar mest, aldrig skriver om en kniv som jag inte provat att ta han om något djur med, täljt med samt vässat. Vilken typ av djur det blir som tas omhand beror på vad som finns tillgängligt under den aktuella perioden. Under vår och sommar blir det mest fisk. Detta är egentligen inte jämförbart med vilt men ger ett intryck av hur hanterbar kniven är, hur den skär, om den blir hal samt hur svår den är att göra rent efteråt. Sedan blir det givetvis så att vissa knivar testas genom att en älg tas ur, andra genom att en grävling flås. De knivar jag håller på att testa nu har tex använts vid ankslakt. Poängen är att de provats praktiskt i jaktrelevanta situationer och bedöms utifrån det, inte utifrån produktspecifikationer.

Det jag egentligen vill åt när jag provar prylar är konsumentjournalistik. Den kritiska granskningen av prylar och reklamen kring dem. Jag önskar faktiskt att jag hade haft tillgång till något liknande Sverker Olofssons röda soptunna i programmet Plus. Något som effektivt att slänga fuskprodukter i. Sverker Olofsson hade för övrigt ett bra sommarprogram i P1 härom veckan. Han gick väldigt hårt åt mediekoncentrationen till Stockholm, han menar att den ger en mycket skev bild av sverige. De har "klumpat ihop sig i Stockholm och glömt resten av landet". Typexemplet är att ingen svensk torde ha undgått att det finns problem med den stockholmsrondell som kallas slussen. Men är det ens relevant att hela sveriges befolkning skall känna till detta lokala infrastrukturproblem bara för att många journalister bor söder om slussen och måste passera den på väg till jobbet? Han pratade också om detta med konsumentjournalistik och det blev tydligt att vi inte har så mycket sådant i våra svenska jakttidningar. Men det är inte så konstigt. Jakttidningarnas intäkter kommer till stor del från annonser och om de började tillämpa den kritiska konsumentjournalistiken på annonsörerna och deras produkter skulle de tappa intäkter. Istället väljer man att skriva produktpresentationer, produktöversikter och produkttester. Sällan speciellt vassa eller kritiska, oftast neutrala eller positiva. Inte ens där det faktiskt finns allvarliga saker att påpeka*. Som det ser ut idag ligger många tidningar snubblande nära textreklam.
__________________
*Jag tänker här specifikt på Jakt & Jägares riktigt undermåliga recension av Jaktkits KNV1 där tidningen utan ett ord kringgår det som är uppenbart, att KNV1 är ett Fällkniven F1 plagiat. Man missar också att stålet inte är det som anges i annonsen. Hade Sverker sett den recensionen hade den hamnat i tunnan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar