Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 15 juli 2015

Mer om läkarnas anmälningsplikt vad gäller vapen

För ett par dagar sedan hade jag uppe problemet med att läkare inte rapporterar in patienter som är lämpliga som vapeninnehavare. Idag kan man i Sydsvenskan läsa mer om detta. På sätt och vis kan man se det som en reaktion till förra veckans P1 dokumentär om att vapenlagens anmälningsplikt* inte efterlevs. I Sydsvenskans artikel får läkarna stort utrymme att förklara varför lagen inte efterlevs, delar av det är helt korrekt andra delar uppfattar jag som delvis bekvämlighetsförklaringar:
– Plikten är en markering, ett som bara tjänar till att ytterligare kontrollera en grupp som redan är välkontrollerad, det vill säga de som har legala vapen. Hemvärnsmän och jägare, alltså, säger Dag Gülich, chefsöverläkare inom rättspsykiatri i Region Skåne.
Det stämmer förvisso att jägarna och skyttarna är en väldigt påpassad grupp. Men hemvärnsmän? Det var väl länge sedan de förvarade några vapen hemma? Eller hur är det?

Vidare Dag Gülich:
Han är skarpt kritisk till regelverket, så som det fungerar idag. I praktiken leder det till en oändlig massa pliktanmälningar av personer som varken har vapenlicens eller vapen, menar han.
– Det finns en stor friskhet i samhället också. När det gäller jägare har ofta anhöriga sett till att plocka undan vapen, om innehavaren till exempel blir dement. Och det händer också att jag ber polisen hämta vapen hos en patient som är olämplig att inneha sådana, säger Dag Gülich.
– Men det är en annan sak att alla läkare, alltid, ska anmäla alla personer med någon form av omdömessvikt till polisen. Det finns inget utrymme för läkaren att göra en bedömning.
Jägareförbundet är kanske inte kritisk till regelverket men inte sena att peka ut svårigheter i hur det skall efterlevas:
Från Läkarförbundet vill man inte direkt kritisera lagen; den finns där, den ska efterlevas. Men tillämpningen är inte helt enkel - inte minst efter som läkarens "polisiära" roll går på tvärs med den förtroendebaserade, vårdande relationen mellan läkare och patient.
– När det gäller en akut sjukdom, som stroke, är det kanske inte så komplicerat. Men i andra fall kanske det känns svårare att till exempel se till att någon blir av med körkortet, säger Läkarförbundets Ove Andersson. 
Mänden anmälningar skiljer sig över landet. Det finns ett svat samband mellan antalet anmälningar och mänden vapen i länet, vilket innebär att norrlandslänen har en något högre mängd anmälningar per capita. Samtidigt har inte läkare någon tillgång till vapenregistret vilket gör att anmälningarna torde spegla tex psykisk ohälsa och vissa sjukdomar (tex demens) över lag.

Anmälningsplikten innebär inte att man kommer åt de vapen som är det egentliga problemet i samhälet. De vapen som faktiskt används för att skapa problem, illegala vapen. Insmugglade enhandsvapen och automatvapen.

__________________________________
*Vapenlagen (sfs 1996:67) kapitel 6:
6 § En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.
   Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Lag (2014:591).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar