Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 15 juni 2015

Tankar på ett tåg

Sitter på tåget tvärs över sverige. 

Noterar grönskan. Noterar hag- och ängsmarker. Noterar att jag hittills inte sett några betesdjur, däremot begynnande igenväxning av ängs- och hagmarker. 

Tåg är bra för det. Det att man hinner se, observera Sverige genom fönstret. Man får en ögonblicksbild. 

Min bild förstärks av statistiken över markanvändning. Sverige håller på att mörkna. Bokstavligt talat. Den öppna marken ersätts systematiskt av skog. Oftast granskog. Vi har tappat i runda svängar 50% av vår öppna mark till trädodling sedan mitten av förra seklet. Visst har vi tappat mark till byggnation med, men det är i jämförelse negligerbart. Det påverkar den biologiska mångfalden. Det påverkar vår självförsörjningsgrad (när gunderade du senast på den?). 

För att motverka detta, och samtidigt gynna såväl vår möjliga självförsörjningsgrad som den biologiska mångfalden, måste det bli lättare att vara bonde. Inte svårare. Det måste underlättas att hållabetesdjur. Inte försvåras genom allt för omfattande regel- och kontrollverk. 

Det är vad jag ser när jag tittar ut genom rutan. På väg tvärs över Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar