Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 1 juni 2015

Örnar i norden och stora bytesdjur

Ibland ser man påståendet att örnar inte tar större djur, de nöjer sig med mindre djur som harar, småhundar etc. I samband med LRFs stämma ville förbundsstyrelsen rösta ner ett förslag om skyddsjakt på örn eftersom man inte hade några exempel på att örn utgjort något problem under 2014 (då användes viltskadecenter som referens). Nu visade det sig inte stämma. Inte mindre än 17 lamm togs på nämligen en och samma gård under 2014. Frågan är hur många ytterligare gårdar som förlorat lamm men kanske inte anmält det. På P4 Gotland tas det hela upp:
Blickar man åt vårt västliga grannland, Norge, så ser man att än större djur kan tas. Norsk TV2 hade ett intressant inslag härom sistens som diskuterar hur örn tar renkalvar. Så oavsett om de finns med i statistiken eller ej så skall örnar tas på allvar, det är stora fåglar med potential att ta större bytesdjur än vad man kankse först tror. Men att kunna slå stora bytesdjur och att lyfta och flyga iväg med dem är två helt olika saker....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar