Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 17 april 2015

Bly i ammunition förbjuds i Californien from 2019

Härom dagen tog Californiens Fish and Game Commision beslutet att förbjuda ammunition med bly från och med 1/7 2019. Förbudet kommer att införas successiv med start redan i år. Det hela faller tillbaka på ett principbeslut fattat av senatorn redan 2013. Argumentet är att örnar och kondorer tar skada av sekundärt bly som de får i sig primärt från slaktrester.
Redan 2007 antog dåvarande senator Arnold Schwartzenegger en lag för att skapa blyfria jaktzoner i Californien, lite som vårt svenska förbud mot att använda blyhagel i våtmarker och grunda sjö och havsvikar.

Även i Sverige pågår en diskussion om hur farligt det är med bly i ammunition. Jakt & Jägars Christer Holmgren är en av de som med högst stämma och helt förbehållslöst förespråkar blyammunition. Själv tillämpar jag en better safe than sorry princip. Vilket innebär att jag i de kalibrar det är lämpligt använder kopparkulor, Barnes suveräna TSX, medan jag i andra kalibrar använder bondade kulor. För blyhagel har jag inget bra alternativ till de vapen jag äger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar