Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 19 mars 2015

Ny myndighet med ansvar för jakten?

Av allt att dömma kommer miljö och jordbruksutskottet idag att besluta om införandet av en ny myndighet med ansvar för jakt. Detta var något som jaktlagsutredningen föreslog i sitt första delbetänkande för typ två år sedan.

Svensk jakt skriver:
– Jag är förstås jätteglad över att en riksdagsmajoritet nu får möjlighet att fullfölja det arbete vi påbörjat, säger Eskil Erlandsson.
Miljö- och jordbruksutskottets beslut blir ett så kallat tillkännagivande om att regeringen bör inrätta den nya myndigheten. Frågan kommer slutgiltigt att diskuteras och beslutas i riksdagen den 26 mars.
Efter det följer detaljbesluten, exempelvis om var den nya myndigheten ska ligga.
Jakt & Jägare har intervjuat Eskil Erlandsson i frågan. Det kan ni läsa om här.

Hur de olika partiledarna ställde sig till frågan om en viltmyndighet kan ni läsa om här.

Här hittar ni ett inlägg som jag skrev när jaktlagsutredningen presenterade sitt förslag.  Kanske är det bra. Att snf:s tidigare ordförande Mikael Karlsson sade:
– Jag tycker att man ska stoppa det här på en byråhylla och låta det samla damm
Är ett tydligt tecken på att det hela är på rätt väg... Men ytterligare en myndighet? Vi har reda bortåt 500 statliga myndigheter, därtill kommer de alla regionala och kommunala organisationer med myndighetsansvar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar