Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 18 mars 2015

En heldag om klimatförändring

Idag satt jag i ett heldagsmöte om klimatförändring på länsstyrelsen i Göteborg. 
I korthet kan vi i västsverige utifrån ett worst case scenario förvänta oss:
-ett par 4-5 grader högre årsmedeltemperatur (älgar vantrivs och försvinner). 
-ca 20-25% mer nederbörd på årsbasis. 
-i princip ingen snö (hur inventera rovdjur?). 
-färre nollgradspassager, dvs då temperaturen går under noll grader. 
-ingen tjäle (mer markskador från skogsbruket). 
-torrare somrar. 
-blötare vintrar. 
-högre frekvens skyfall. 
-mer omfattande skador vid storm men inte fler eller kraftigare stormar. 
-ökad skredrisk i områden där skred förekommer. 
-två till tre månader längre växtsäsong (ungefär som södra skåne). 
-eventuellt högre havsnivå, 3,2 m ö h beräknas vara en säker nivå (år 2100) vad som än händer (extremväder). 

Det finns all anledning att skänka dessa faktorer en tanke. Hur påverkar de dig, ditt hus och dina intressen?

En del djurslag, både bytesdjur och skadedjur, kommer att påverkas positivt. Andra negativt. Hur det hela landar är det mina ofödda barnbarn som får uppleva. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar