Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 5 februari 2015

Jaktlagsutredningen läggs ner

Tidigare idag meddelades att jaktlagsutredningen läggs ner. Det är på sitt sätt synd, den befintliga lagen är förvisso mycket frihet under ansvar men är synnerligen uppdelad i olika lagområden samt delvis föråldrad.

Landsbygdsministern anger att det inte finns pengar som orsaken till beslutet:
– Alliansregeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, röstade igenom en budget där anslagen till regeringskansliet skars ned med 200 miljoner kronor. Det får givetvis konsekvenser, vi är därför tvingade att lägga ner ett antal utredningar, däribland jaktlagsutredningen
De delbetänkanden som hittills kommit kommer dock att tas hänsyn till och fortsätta beredas.
– Det har kommit två delbetänkanden som behandlat bland annat kameraövervakning, viltmyndighet, utfodringsregeler och arrendatorers jakträtt, och de förslagen bereder vid nu. Det innebär att vi kommer att komma med förändringar och eventuella förslag i dessa frågor längre fram
Även fjälljaktfrågan kommer att behandlas i enighet med tidigare riksdagsbeslut.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar