Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 23 januari 2015

Lite om vargjakten, resultat och framtid

Vargjakten i Örebro är över, alla 12 individer är skjutna. Tanken var att tömma två revir och då utgick man i beslutet från att ett revir består av ett alfapar och fyra prospects. Men verkligheten var inte så enkel, Det finns betydligt fler vargar i de aktuella örebroreviren, precis som det gör i Värmlandsreviren... Nu diskuteras nya beslut med allt vad det innebär i form av överklaganden. De jag inte förstår är varför man inte kan ta kompletteringsbeslut eller tilläggsbeslut. Vill minnas att det gjorts av länsstyrelsen flera gånger i andra typer av ärenden som jag varit inblandad i.

I tidningarna kaan man idag se ett tt-telgram med innebörden att de skjutna vargarna varit tämligen friska, åtminstone de 17 som sva hunnit kika på:
Sjutton av djuren som skjutits under årets vargjakt i Värmland och Örebro har obducerats på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Överlag är djuren friska.
— Allvarliga missbildningar förväntar vi oss inte, då hade vargarna inte överlevt till januari, säger viltpatolog Erik Ågren till Dagens Nyheter.
Inavel har gjort den svenska vargstammen sårbar för sjukdomar och missbildningar, något som använts som argument både för och emot licensjakten.
Kikar man på sva:s hemsida ser man dock några saker:

Två av vargarna i Örebro hade skabb, en ungtik var kraftigt avmagrad och vägde inte mer än 20 kg... 10 av 17 undersökta vargar är, om jag läse tabellen rätt, födda 2014, dvs ungdjur.

Sedan har länsstyrelsen Dalarna tagit nytt beslut om jakt. Den startar av allt att dömma på lördag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar