Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 28 januari 2015

Högsta Förvaltningdomstolen ger prövningstillstånd ang vargjakt

Detta pressmeddelande publicerades nyss på Högsta Förvaltningsdomstolens hemsida, det handlar alltså om hur överklaganden skall gå till:

Prövningstillstånd angående vargjakt

[2015-01-28] Högsta förvaltningsdomstolen 
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om beslut om licensjakt efter varg får överklagas till domstol.
Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade att licensjakt efter varg fick bedrivas som längst fram till och med den 15 februari 2015. Naturvårdsverket avslog överklaganden av beslutet och erinrade om att verkets beslut enligt jaktförordningen inte får överklagas.
Trots överklagandeförbudet förde Föreningen Nordulv talan mot Naturvårdsverkets beslut och yrkade bl.a. att jakten omedelbart skulle stoppas (inhibition). Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg det  tveksamt om överklagandeförbudet är förenligt med EU-rätten och gjorde bedömningen att Naturvårdsverkets beslut får överklagas till domstol. Förvaltningsrätten prövade därefter yrkandet om inhibition och stoppade jakten.
Kammarrätten i Göteborg å sin sida gjorde bedömningen att EU-rätten inte ställer krav på att Naturvårdsverkets beslut ska gå att överklaga till domstol och undanröjde förvaltningsrättens beslut.
Nordulv har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.        
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.
Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.
Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 313-15).
Obs! På grund av en sedan länge inplanerad omläggning av domstolens telefonsystem kommer systemet att tas ur drift i dag, onsdagen den 28 januari kl. 14.00. Kontaktpersonen kan därefter nås på telefon 070-191 38 77.

 Här kan ni läsa målet som pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar