Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 24 januari 2015

Gummi mot skånevargar

Lst Skåne beväpnar sig. Tre pumphagelgevär har införskaffats. Ammunitionen utgörs av gummikulor...


Tidigar har lst Dalarna försökt sig på samma sak. Då skrev jag lite om skadeverkningarna. Jag upprepar:

Men hur fungerar då gummikulor undrar  vän av ordningen. På wikipedia kan man på uppslagsordet Rubber bullets läsa:

Rubber bullets (also called rubber baton rounds) are rubber or rubber-coated projectiles that can be fired from either standard firearms or dedicated riot guns. They are intended to be a non-lethal alternative to metal projectiles. Like other similar projectiles made from plasticwax, andwood, rubber bullets may be used for short range practice and animal control, but are most commonly associated with use in riot control and to disperse protests.[1][2][3] These types of projectiles are sometimes calledbaton rounds.[4] Rubber projectiles have largely been replaced by other materials as rubber tends to bounce uncontrollably.[5]
Such "kinetic impact munitions" are meant to cause pain but not serious injury. They are expected to produce contusions, abrasions, andhematomas.[6] However, they may cause bone fractures, injuries to internal organs, or death. In a study of injuries in 90 patients injured by rubber bullets, one died, 17 suffered permanent disabilities or deformities and 41 required hospital treatment after being fired upon with rubber bullets.[7]
Rubber bullets were invented by the British Ministry of Defence for use against rioters in Northern Ireland during The Troubles.[8] They were first used in 1970 in Northern Ireland.[9]
Användningsområdena som listas är:
  • Upploppskontroll
  • Själv- och hemförsvar
  • Skytte
Inte helt ofarliga saker, definitivt inga leksaker. För att gå djupare in i frågan så sökte jag lite på hur farliga gummikulor egentligen är, vilka skador de åstadkommer. Är det något som man bör använda i avskräckande syfte eller hade det varit bättre att sätta in skyddsjaktsåtgärder direkt?

Under åren 1970-75 dödades 15 personer på nordirland av gummikulor. Israel är det land som använt gummikulor i störst utsträckning de senaste 15 åren. Från  oroligheterna år 2000 finns omfattande forskning gjord på de skador som gummikulorna åstadkommit. Bland annat undersökte israeliska läkare 595 omkomna palestinier. Av dessa hade 152 dött till följd av gummikulor, oftast då dessa träffat huvudet. Nedan bilder på en gummikula i kraniet på en 14 årig pojke samt bilder på upphittade gummikulor:

Pricken i bakhuvudet är en gummikula. Vän av ordningen protesterar naturligtvis och menar att gummikulor inte syns på röntgen. Nedan har ni svaret.
Två gummikulor. Här är det viktigt att påpeka att de gummikulor som använts av israelisk militär är gummitäckta metallkulor. En mantel av 1 mm gummi omsluter en kärna av metall.  Att man inte använder kulor helt i gummi beror på att de har en tendens att studsa omkring helt okontrollerat.

I en artikel i The british journal of surgery konstateras att 50% av alla som träffas av gummikulor får så allvarliga skador att de måste uppsöka läkare. I en artikel imedicintidskriften The Lancet konstateras:
“Inaccuracy of rubber bullets and improper aiming and range of use resulted in severe injury and death in a substantial number of people. This ammunition should therefore not be considered a safe method of crowd control.”

Medicintidskriften The Eye (2003) har en artikel om hur allvarliga ögonskadorna blir om ögon träffas av gummikulor. Slutsatsen där är:
Conclusions The term 'rubber bullet' is misleading. 'Rubber bullets' cause a wide variety of ocular and periocular injuries. Orbital fractures are common. The tissues of the orbit are easily penetrated. If the globe is hit, it is rarely salvageable

I The Internet Journal of Orthopedical Surgery finns en studie av skadorna på 100 indier som träffats av gummikulor och uppsökt sjukhus under perioden 2007-2010. På 35% av patienterna hade gummikulorna penetrerat kroppen och fick tas ut genom operativa ingrepp. Även här lyfter författarna fram hur spridda träffarna är och hur dålig precisionen är med gummikulor.

När man gör nedslag i den medicinska litteraturen inser man att gummikulor är allt annat än ofarliga. De är för att tala klarspråk väldigt farliga. Och uppenbarligen lämnar precisionen en del övrigt att önska.

Jag vet inte riktigt hur lst Skåne tänkte göra men detta är en svår uppgift. Den tar tid och kostar därigenom mycket pengar. Men farligheten, risken att vargen skadas kommenterar man såhär:
Det är mycket ovanligt att vargar skadas när man använder pumphagelgevär med gummikulor.
- Men det är mycket viktigt att man håller rätt avstånd från djuret, säger Bertil Nilsson.
Samtidigt måste man in på relativt korta avstånd för att träffa, jag antar att det är typ "gummisluggs" det är frågan om och om man kan använda sådana med någorlunda precision på lite längre håll, tänkt över 100 m, är jag tveksam till. Men jag kan ju ha fel. Detta kan ju vara ett bra knep. Det återstår att se....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar