Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 9 januari 2015

Den inställda vargjakten - potentiella konsekvenser

Det är mycket om den inställda vargjakten just nu, både bland nyheterna och på sociala medier. Jag orkar helt enkelt inte läsa allt, är till och från lite såsig pga smärtstillande. Men jag kan se ett antal effekter. Några uppenbara är:

 • Sprickan/konflikten mellan stad och land, mellan brukare och betraktare kommer att djupna än mer. Den är redan avgrundsdjup så jag har faktiskt ingen aning om hur det kommer att sluta...
 • Vargstammen fortsätter sin 10-15% iga årliga ökning ännu ett år.
 • Ökad illegal jakt på varg. Samt fler opportunistiska §28 skjutningar.
 • Ökat förakt för politiker och myndigheter från landsortsbefolkningens sida. Konkret kommer det att yttra sig genom ett ökat stöd för SD trots att de saknar juridiskt hållbar lösning på problemet.
 • Den generella acceptansen för varg kommer att fortsätta att sjunka.
Några osäkra effekter skulle kunna vara:
 • Jaktlagsutredningen tar fasta på en ökad illegal jakt och föreslår stora inskränkningar och restriktioner på det jaktliga området som en konsekvens av detta.
 • Genetiskt riktigt viktiga vargar (och inte bara de utsedda "oviktiga") fälls helt okontrollerat och vi kommer ännu längre från en legal reglering av vargstammen.
 • Mängden jaktkortslösare i mellansverige minskar.
Noterar för övrigt en total avsaknad av glädjeyttringar från den grupp av jägarkåren som förespråkat en bojkott av vargjaten. Bojkotten skulle motiveras av ett då-får-de-dumma-08-orna-minsann-se tänkande. Till viss del samma människor som visar skadeglädje över att Stockholms län fått ett vargrevir.

Jag kan se två förlorare i detta tragikomiska juridiska spektakel:
 1. Vargstammen. Eftersom acceptansen kommer att minska och det okontrollerade dödandet öka.
 2. Brukarna. Jägare, djurbönder, samer mfl kommer att fortsätta drabbas, och det hårdare än tidigare genom fler slagna tamdjur och hundar samt minskade möjligheter till löshundjakt och minskat uttag från markerna. Notera att jägarna kan drabbas dubbelt, se ovan om jaktlagsutredningen.
Två möjliga lösningar hägrar vid horisonten:
 1. Kammarrätten i Göteborg släpper fram jakten tämligen omedelbart. Delar av förtroendeskadan skulle på det viset kunna repareras.
 2. Länsstyrelserna beviljar skyddsjakt snabbare, oftare och i fler fall på hela revir. Detta kan flera länsstyrelser göra redan nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar