Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 21 december 2014

Långa licenshandläggningstider -> konkurs

Läste detta på Jaktservice hemsida:
På grund av de långa licenshandläggningstiderna vid försäljning av jaktvapen som varit vår huvudsysselsättning har intäkterna minskat och Svenska Jaktservice AB försättes i fredags ofrivilligt i konkurs. Vi beklagar det som har hänt och vill passa på att be kunder och leverantörer om ursäkt för detta.
Det är ett besked som stödjer Torsbos utspel härom dagen. Torsbo har nämligen kontaktat justitiekanslern och begär ersättning för uteblivna intäkter till följd av polisens långa licenshandläggningstider. Torsbos Anders Toresson skriver:
 Sverige ställer i ett internationellt perspektiv exceptionella krav för att bevilja vapenlicenser och vapenhandeln är strikt reglerad. Samtidigt är jakt och skytte vanligt i breda folklager. Företagen är därför beroende av att myndigheterna sköter sina uppgifter. I det senaste yttrandet från JO där hanteringen klandras, konstateras att vapenlagstiftningen och tillståndsgivningen har stor samhällelig betydelse. ”Kravet på tillstånd för att bl.a. inneha och handla med vapen innebär att det ur flera aspekter är viktigt att ärendena handläggs snabbt och effektivt.” Liksom att ”[den] ekonomiska betydelsen för dem som handlar med vapen kan också bli stor” (JO dnr 5529-2013).
För branschen är detta en ödesfråga. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi vapen- och jakthandlare inte att överleva på sikt. På kortare sikt kommer det leda till färre företag och färre arbetstillfällen, främst på landsbygden. Redan i dag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen.
Ekvationen ser alltså ut såhär:
Handläggningstiden påverkar oss vapenhandlare genom att kunderna inte kan hämta ut (och betala för) vapnen innan licens har beviljats. Vi handlare måste dock betala leverantörerna för vapnen oavsett om vi dessförinnan fått betalt av kunden eller ej. Det innebär att vi behöver finansiera kapitalkostnaden för de försålda men icke betalda vapnen under handläggningstiden. Med de utdragna handläggningstider som det är frågan om för Polismyndigheten i Västra Götaland blir dessa belopp snabbt betydande.
Det krav på ersättning vi på Torsbo Handels lämnat till JK rör endast denna direkta ekonomiska skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta ut (och betala för) vapnen innan licens har beviljats. Vi har därutöver drabbats av indirekta förluster som uppstått som en följd av att kunder när de fått reda på att de inte kan räkna med att få licens på jaktvapnet till att jakten börjar avstått från köpet. Dessa mer svårkvantifierade skador har vi nu i inte sökt ersättning för. Det betyder inte att de är negligerbara. 
Läge för Polisen att följa JOs kritik? Börja följa de krav lagen ställer vid licensgivning och inte smyghöja nivån i ett par län för att successivt förändra praxis.

2 kommentarer:

  1. Är man en ostraffad svensk medborgare och klanderfri så borde det inte vara några problem att få licens på ett eller flera vapen.
    Tramset att man måste ha vapen på ljuddämpare borde avskaffas omedelbart.

    SvaraRadera
  2. Blev visst lite fel, skall vara "licens på ljuddämpare"

    SvaraRadera