Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 19 november 2014

Skottpeng på vildsvin?

Diskussionen på Åland ser inte riktigt ut som den i Sverige. På Åland är den bestämda inställningen att de vildsvin som för snart ett år sedan konstaterades skall utrotas. Redan när de konstaterades togs frågan upp. Detsamma gäller lodjur.

Ålands landsbygdscentrum skriver på sin hemsida:
Det har nu konstaterats att det finns vildsvin på olika platser på Åland. Vår utgångspunkt är att vi inte skall ha vildsvin etablerade på Åland. Därför är det viktigt att vi kan få bort de första individerna innan de får kultingar. Som markägare kan och bör vi ställa krav på de som har jakträtten att de ser till att det inte finns vildsvin på markerna. Det vore en katastrof åtminstone för grönsaks-, potatis- och vallodlare om vildsvinet etablerar sig i det fria.
Det har till och med gått så långt att det föreslagits skottpeng på vildsvin, i dagens Nya Åland kan man läsa:

Stort stöd för skottpeng på vildsvin

Publicerad: idag 06:59
Lokalt Liberalernas motion om skottpeng på vildsvin fick bara beröm i gårdagens remissdebatt i lagtinget.
Hur mycket pengar en jägare ska få för att fälla ett vildsvin är ännu oklart.
Sett till gårdagens debatt i lagtinget har liberalernas Tony Asumaa störst chans att få igenom sin motion om skottpeng på vildsvin. Alla lagtingsledamöter som uttalade sig om motionen var positiva till att vildsvinen ska bort från Åland.
Hur mycket pengar en jägare ska få för att fälla ett vildsvin nämnde Asumaa inte. Men Asumaa föreslår att sammanlagt 15 000 euro läggs på att få bort vildsvinen.
Om det finns en etablerad stam på Åland eller inte är inte relevant i dagsläget enligt Asumaa.
– Den dag vi ser en randig kulting i skogen vet vi att vi har en etablerad stam. Det ligger i allas intresse att vi får bort dem. Nu har vi ännu chansen, sade Asumaa.
Enligt näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) har landskapsregeringen diskuterat rovdjurspremie på vildsvin och överväger nu att diskutera med jaktvårdsföreningarna om skottpengen ska tillfalla jaktlaget och inte enskild jägare.
– Annars finns problemet med att man skjuter vildsvinen någon annanstans och tar med sig delar av den hit för att hämta ut en skottpeng, sade Karlström.
Nu ska finans- och näringsutskottet ta ställning till motionerna. Om utskottet inte förkastar motionen kommer den tillbaka till lagtinget för en andra behandling. (al)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar