Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 18 november 2014

Fågelinfluensan, höjd beredskap

Mindre än två timmar efter att jag flaggade för att vi kanske får se strängare regler för fjäderfä pga den nya fågelinfluensan besannades spådomen och Jordbruksverket höjde beredskapen. Jordbruksverket skriver:

Fler säkerhetsåtgärder för svenska fjäderfä

Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Fågelinfluensan är en allvarig djursjukdom som drabbar fåglar. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.
– Att vi höjer skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Det kan inte uteslutas att den nu aktuella fågelinfluensan sprids med vilda fåglar, varför risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfän nu måste betraktas som förhöjd, säger Katharina Gielen på Jordbruksverket.

Inget virus hos vilda fåglar

Låg risk för människor att smittas

OK, inga frigående fåglar längre. Ingen utfodring av tamfåglar utomhus. Jag har inga problem med det, men det är nog lite värre för de som har livdjur av fasan, rapphöns och änder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar