Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 12 november 2014

Rätt djur fälldes - WAS överklagan avslogs med rätta!

Igår meddelade Länsstyrelsen Skåne att det var rätt varg som fälldes i samband med den skånska skyddsjakten:
Länsstyrelsen Skåne har fått DNA-analysen från den varg som sköts vid skyddsjakt i norra Skåne den 2 oktober. Det rör sig om samma varg som har identifierats vid fyra spillningsanalyser tidigare under året.
– Det var det resultat vi väntade oss. Det är skönt att ha fått en bekräftelse på att det var rätt varg som sköts, säger Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Identifierad fyra gånger tidigare

DNA-analysen har gjorts på Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Den visar att den varg som sköts vid skyddsjakten var en hane från Lokareviret i Örebro län. Varghanen G65-13 föddes under 2010 eller 2011. Den vägde 46 kilo när den dog och hade inga synliga skador.
Samma individ identifierades i spillningsanalyser vid fyra olika tillfällen i samma område – i januari, juli, augusti och september.  Spillningarna vid de två senaste proverna togs i nära anslutning till rivna får.

55 rivna får

Under augusti och september dödades 55 får vid tio vargangrepp i gränstrakterna mellan norra Skåne och Kronoberg. Allt tyder på att vargen som sköts vid skyddsjakten låg bakom samtliga angrepp.
– Det var en exceptionell situation och tyvärr blev det nödvändigt för Länsstyrelsen att fatta beslut om skyddsjakt. Men spillningsproverna visar att samma varg vistats i trakten tidigare, utan att angripa får. Av någon anledning fick den här vargen mot slutet av sommaren ett annat beteende när den valde sina byten, säger Bertil Nilsson.
 WAS överklagade såklart skyddsjaktbeslutet men fick avslag av Naturvårdsverket och såhär i efterhand kan man konstatera att såväl länsstyrelsen i Skåne som Naturvårdsverket agerade helt rätt.

Såhär refererades WAS överklagan i Naturvårdsverkets avslag:
De flesta djurägare stängslar för att hålla tamdjuren inne, för att dessa inte skall kunna smita och orsaka skada för tredje person. Detta är tämligen enkelt gjort. Men att stängsla ute stora potenta rovdjur har visat sig svårare. Det var inte många dagar sedan varg rev ner tillfälliga "rovdjurssäkra" stängsel som satts upp i Dalsland. Eller rättare sagt, vargarna hetsade fåren såpass mycket att de försökte fly genom stängslet varvid det revs ner och vargarna kom åt att döda en ansenlig mängd får. Nu har LRF ansökt om skyddsjakt då det var tredje angreppet på samma besättning. Vi får väl se om WAS överklagar ett eventuellt beslut....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar