Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 27 november 2014

EU-förordning gör det svårare att bleka troféer!

TT har skrivit en artikel som sprids i media. Jag citerar från Aftonbladet:
Den 2 september 2014 trädde en ny lag i kraft som begränsar allmänhetens tillgång till vissa kemikalier. Privatpersoner måste söka tillstånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att få köpa och använda dem. Företag och industrier kan däremot handla och använda ämnena precis som tidigare
– Den nya lagen bygger på en EU-förordning. Syftet är att försvåra för terrorister och andra kriminella, men även allmänheten påverkas i viss mån eftersom kemikalierna även används av hederliga privatpersoner.
Det gäller primärt följande ämnen:
 väteperoxid, nitrometan eller salpetersyra
Och anledningen är att det är lätt att tillverka sprängmedel av dem. Nu är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medveten om att det i viss mån är ämnen som privatpersoner använder:
Ett exempel är ämnet väteperoxid som till exempel jägare nyttjar för att bleka skallben på jakttroféer, säger Ingemar Malmström, chef på enheten för farliga ämnen, MSB.
Det är landets kommuner som åläggs utföra kontrollen. Som om inte kommunerna belastades av tillräckligt många krav redan:
– På kommunerna har vi i allmänhet ingen kunskap om sprängmedel, det borde inte vara vår sak att arbeta med den här typen av kontroller, säger Ove Bengtsson (C), miljönämndens ordförande i Laholm.
Företag får dock även fortsättningsvis hantera ämnena. Så om en terrorist startar ett företag eller köper via ett företag först så kan hen fortfarande komma åtprodukten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar