Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 24 oktober 2014

Att spä på myten om rovdjurshat - tjuvskjutna havsörnar

Det finns händelser som ger jägarkåren dåligt rykte, eller skall man säga spär på myten om den djurhatande skjutgalningen. Igår rapporterade SR P4 Gotland om ett klockrent fall av tjuvjakt / grovt jaktbrott. En handling som, oavsett vem som gjort det och varför, ger hela jägarkåren dåligt rykte.

Det jag tänker på är fyndet av tre skjutna havsörnar i ett stenbrott i Bungenäs.

Örnarna har fraktats till SVA för att undersökas och polisen har inlett en förundersökning om grovt jaktbrott.

Rovfåglar är överlag populära bland allmänheten (definitivt mer populära än varg). Rovfåglarna uppfattas som värdefulla, vilket inte minst märks i överklaganden mot vindkrafttillstånd där just rovfåglar ofta lyfts fram. Skillnaden mot för lite drygt 100 år sedan då alla kroknäbbar sågs som fiender eller skadedjur är närmast total. Just havsörnen har ökat i antal under senare år och nuför tiden finns det lite drygt 500 häckande par i Sverige.

Just örnarnas popularitet gör skadan extra stor för anseendet hos sveriges jägarkår. Jag tror faktiskt att skadan blir större för en sådan här sak än för tjuvskjuten varg eftersom det finns en allmän kännedom om att vargen faktiskt dödar får, hundar och andra tamdjur medan allmänheten inte anser att rovfåglar kolliderar med människors intressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar