Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 6 oktober 2014

Ansvar för jakt i regeringen och Romsons praktiska miljöfarliga verksamhet

De senaste dagarna, sedan Stefan Löfven tillkännagjorde sin regeringskonstellation, har orons vågor gått höga i jägarkåren. Beskedet om att landsbygdsdepartementet läggs ner och att MPs språkrör Åsa Romson blir miljöminister har fått många jägare att gå i taket.
Nu får man lägga bössan på hyllan!
Eller:
Förbered er på ett stålbad!
Är meningar jag sett svepa förbi på sociala medier. Detta uppblandat med allt för kraftigt förakt för att återges här ger ett allmänt intryck av mycket djup oro. Att Helene Pettersson, (S) duktiga språkrör i jaktfrågor, lämnar detta uppdrag gör inte saken bättre. 

Men så kom då ett litet ljus i mörkret. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht meddelar i en intervju mer Jakt & Jägare att han kommer att ha fortsatt ansvar över jaktfrågorna. Detta innebär i praktiken att man från regeringens sida betraktar jakt mer som en näring än en del av naturvården. Om det i sig är bra eller dåligt vet jag inte, det oroväckande är att först jordbruksdepartementet omvandlades till landsbygdsdepartement och att detta nu lagts ner.

Men sedan kan man ju fundera över Åsa Romson som person. Hon verkar göra stor skillnad på arbete och fritid. På ideologi och praktik. Nu tar Expressen åter upp hennes båt. Ett 20 m långt fartyg. Expressen uppmärksammade för flera år sedan att båten, som ligger i en hamn i Stockholm, värms upp med dieselolja. Någon förändring på den punkten har inte skett under de år som gått sedan det först uppmärksammades. Nyheten denna gång är att Åsa Romson och de övriga delägarna i båten målar dess botten med mycket giftig färg. Självklart tycker vi som har lite kontakt med båtar i havsmiljö, men samtidigt något som MP fördömer. Expressen gör en stor grej av att färgen är giftig och inte tillåten.
 Expressen kan nu också avslöja att hon har använt förbjuden kopparbaserad färg - Sigma Antifouling - för att måla botten på båten. En giftigare färg som gör att båtägaren slipper problem med växter under båten - ett problem som blivit större för båtägare efter att reglerna skärpts och politikerna krävt mer miljövänliga färger.
Expressen utvecklar det hela:
 Enligt kemikalieinspektionen finns det 2014 ingen tillåten Sigma Antifouling-färg av den typ som Romson använt.
- Vi har en Sigma färg som heter Sigma Plane ECOL och en Sigma Plane HB. Båda har upphört. ECOL upphörde 2010 och HB 2001, säger Karin Abrahamsson, pressekreterare på Kemikalieinspektionen.
Problemet är att Expressen inte är helt ärliga, 2014 finns det ingen tillåten sådan färg. Målningen däremot, ägde rum 2011. Här misstänker jag även att Expressen missat i sin research, de känner inte till att det gäller olika regler beroende på båtarna storlek (0-12, 12-24, 24+ m). Romsons båt är 20 meter och  klassas som mindre fartyg. Transportstyrelsen skriver på sin hemsida:
På fartyg (fritidsbåtar och yrkesfartyg) som är över 12 meter långa får ytterligare typer av färg målas, men bara om målningen görs yrkesmässigt.
 Det man då kan fundera på är om Romson gjort arbetet yrkesmässigt, vilket jag har svårt att tro....

En annan sak som Expressen tar upp är nästan lika allvarlig även om den också kan anses ligga i den juridiska gråzonen och det är hur gråvatten från båten hanteras. Det, dvs disk-, bad- och tvättvatten, går direkt ut i havet.

Åsa Romson får i mina ögon stora problem med sin trovärdighet genom denna typ av agerande. Att hennes familj saknar bil berättigar på intet sätt de utsläpp (växthusgaser samt bidrag till Östersjöns övergödning) hon gör via sin båt. Argumenten hon framför är principiellt intressanta:
Har du inte funderat på att göra dig av med båten?
- Nej, det är också ett kulturarv som pryder sin plats och som gör att vänner kan vara med och segla och uppleva skärgården.
Så för att skydda kulturarvet så kan man göra avkall på miljöetiken? Detta torde vara något att ta fasta på i samband med vargförvaltning. Inte minst när det kommer till att skydda våra utrotningshotade lantraser* samt fädbodbruket, men även då det gäller brukade smågårdar.
Är det inte konstigt att du som miljöminister har en båt som kräver kopparbaserad färg?
- Min familj har valt att inte ha bil till exempel. Det är väl också meningen att man ska kunna ha ett fritidsliv som är aktivt.
Intressant. Så miljöhänsyn spelar i praktiken ingen roll när det gäller fritidsaktiviteter? Då kan ingen miljöpartist, utan att samtidigt kritisera Romson, beskylla jägarnas bilvanor för att vara miljövidriga? Argumentet borde också kunna användas i fråga om vargförvaltning.... Åsa Romson menar indirekt att det inte går att ha för mycket varg eftersom jägarna i mellansverige måste kunna ha ett fritidsliv som är aktivt.
 _________________
*NE skriver på uppslagsordet levande kulturhistoria:
Lantraserna, däremot, har inte präglats av avel och har därför en större genetisk variation. Av denna anledning har man nu insett lantrasernas värde och vill försöka bevara den genetiska mångfald som finns hos våra lantraser, dels för att de utgör en viktig del av vårt kulturarv, dels också för att inte viktiga egenskaper hos djuren ska gå förlorade. I framtidens djurhållning kan man mycket väl behöva ta fram egenskaper som kanske går förlorade i dagens avelsarbete. Därför är det viktigt att bevara lantraserna som levande genbanker.

1 kommentar:

 1. Ja, då jag ett tag var aktiv miljöpartist så fick jag personligen höra dylika kommentarer...
  Den erfarenheten gör att miljöpartister passar bäst i opposition, men då helst utan inflytande utan som "Jordens salt"...
  Fast nog är miljöpartisterna intressanta i beslutande ställning då deras åsikter och beslut alltid kan diskuteras utifrån ett "vetenskapligt" syfte.
  Är det en kortekt åsikt eller ej?
  Eller är det flum?
  Är det flum så är det bara att "slå till"!
  Som med bottenfärgen...

  Romson har ju gjort en avhandling som du borde titta på...
  Den handlar i korthet om hur politiska beslut kan "slira" på regelverket utan att göra "fel"...
  I miljöfrågor.
  Och det kommer hon säkert att testa....

  SvaraRadera