Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 8 september 2014

(v) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor. För vänsterpartiets del var det Jens Holm som pratade, han förespråkade förbud mot grytjakt och fällfångst. Han vill förbjuda fågeljakt med hagel och han vill inte veta av "godsjakt" med utsläppning av uppfödda fåglar. Att det finns strikta regler kring hur länge fåglarna skall ha varit i frihet verkar han inte känna till. Med all rätt kritiserade han regeringen för att de förhalar en förändring av jakten på småvilt i fjällen. Det finns trots allt ett riksdagsbeslut på detta men regeringen har valt att begrava frågan i den stora jaktlagsutredningen.

(v) vill inte ha någon separat jaktmyndighet. Ansvaret för jakt bör ligga på miljödepartementet men i samverkan med landsbygdsdepartementet. Det är bara skyddsjakt på säl och skar som bör vara tillåtet och jakten bör då endast ske för att förebygga allvarlig skada. (v) kommenterar inte jaktlagen i sig utan inväntar jaktlagsutredningen, här passar de dock på att påpeka att de vill ha snabba beslut och snabbt genomförda skyddsjakter (på varg) för att minimera skadorna. Vill INTE ha licensjakt på varg.

vänsterpartiets hemsida kan man (efter en del letande och sökande på "jakt") läsa följande:
Vänsterpartiet anser att våra rovdjur ska finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Antalet individer som krävs för att detta ska uppnås ska grundas på vetenskap och inte som idag efter politisk tyckande. (Min kommentar: detta är intressant, det visar att (V) förkastar vad stora delar av forskningen anser, det visar även att de inte tycker att politiker skall vikta olika intressen mot varandra utan enbart gå på "vetenskap" vilket jag kan tycka gör partiet synnerligen teknokratiskt i dessa frågor.)

För att öka acceptansen för varg vill vi att det tillförs mer pengar för ersättning till skador på tamdjur. Den naturliga invandringen av varg bör aktivt underlättas för att motverka inavelsgraden. Vänsterpartiet är inte motståndare till jakt på rovdjur, men anser att jakt, förutom skyddsjakt, inte ska tillåtas förrän det står klart att arten kommer att klara sig på sikt. (Min kommentar: skall stammarna ses som isolerade i Sverige eller som delar av eurasiska stammar och bedömmas utifrån en övergripande bevarandestatus?) Jaktformer som inte är försvarliga ur djurskyddssynpunkt ska inte tillåtas. (Min kommentar: här skulle jag tro att de menar grytjakt, fällfångst och flyktskytte på fågel) När det står klart att vargen kommer att klara sig på sikt, (min kommentar: vargen är världens vanligaste stora rovdjur) är vi öppna för licensjakt förutsatt att detta sker under reglerade och hänsynsfulla former. Jakt med lodjursfällor bör förbjudas helt då jaktformen orsakar stor stress och smärta hos de fångade djuren
Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (V) vill skärpa strafsatsen för vapenbrott ytterligare samt ge tullen bättre resurser. De vill föra ner licensgivningen på lokal nivå där den hanteras bättre och med handläggare som genom direkt kontakt med lokala polismän får en bättre lokal- och personkännedom. (V) vill fasa ut all form av blyanvändande, även i ammunition.

(v) kan karaktäriseras som direkt jaktfientliga.Förmildrande är deras inställning i frågan om fjälljakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar