Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 2 september 2014

(s) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.

(s) anser att vargstammen idag skenar, det är så att säga "fri tillväxt". Eftersom vargstammen med råge överskrider gynnsam bevarandestatus (270 vargar) bör en riktig vargjakt omedelbart tillämpas.

(s) vill ändra fjälljaktsreglerna tillbaka så fort som möjligt, det beslutades vid en riksdagsomröstning  för flera år sedan att reglerna angående utländska jägare på statens mark skall återgå till ungefär det som gällde före 2007.

(s) jaktpolitiske talesman, Helene Pettersson, intervjuades i Svensk Jakt nr 8. Där fick hon besvara ett antal intressanta frågor:
-Det är (s) jaktpolitik som gäller, det är det som skall genomföras. Stöd i sakfrågor kommer att sökas där det finns. Kommentar: Detta förutsätter såklart att (s) står upp för det de lovat och inte omförhandlar något med ev samarbetspartier. (s) säger dock i nuläget att de helst bildar egen regering.
-Jaktlagsutredningen fortsätter, dock kommer §3 i rennäringslagen (fjälljakten) att ändras asap då det finns riksdagsbeslut på detta men nuvarande regering begravt frågan eftersom det gått prestige i den.

(s) vill inte svara på om man vill ha en ny jakt och viltmyndighet eller ej, frågan skall ses i förhållande till övriga miljömyndigheter och den utredningen pågår. Vilket departement som skall ha ansvar för jaktfrågor vill man inte ange, istället vill (s) börja med att se över nuvarande departementsstruktur och därefter avgöra var ansvaret för jakten bör ligga. (s) framhåller att det finns möjlighet att skyddsjaga skarv och att det finns förvaltningsplaner för säl. (s) anser att jaktlagen är för krånglig och inväntar jaktlagsutredningens slutbetänkande.(s) vill ha licensjakt på varg.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (S) är tydliga med att fukus skall ligga på illegala, inte legala då de ytterst sällan blir illegala. Tullen skall få bättre möjligheter att fånga upp smugglingsförsök. Vad gäller licensgivning och att praxis vad gäller "synnerliga skäl" skärpts så ämnar partiet kika närmare på frågan. Något blyförbud är inte aktuellt (se nedan).

(s) har ett jaktpolitiskt program, det ar förvisso några år på nacken och är delvis inaktuellt men såhär ser det ut i korthet:

- Öka intresset för jakt.
- Verka för att staten på skäliga villkor i första hand upplåter mark till icke-markägande jägare.
- Verka för ett starkare regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.
- Ändra jaktförordningens §28 så att även tamdjur utanför hägn på ett rättssäkert sätt får skyddas vid rovdjursangrepp.
- Införa reglerad licensjakt på björn och lo
- Ge länsstyrelserna rätt att fatta beslut om skyddsjakt på varg och lo
- Verka för att vilt ska förvaltas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt
- Verka för att Svenska Jägareförbundet även fortsatt ska ha uppdraget att leda delar av jakten och viltvården i Sverige
- Skjuta upp planerat förbud mot blyammunition tills likvärdiga alternativ finns.
Skall man vara krass så är det det jaktpolitiska programmet man skall kika på när man ser på (s) i jaktfrågor. Det är deras officiellt spikade linje och den har inte officiellt ändrats ännu.

(s) kan sammanfattas som tämligen jaktvänliga. Vilken politik som kommer att kunna realiseras vid ett eventuellt samarbete med (mp) och (v) vet vi inget om i nuläget vilket är ett aber i sammanhanget.
______________________
I en debattartikel i Svensk Jakt på temat "Därför skall jägaren rösta på (S)!" är intressant, där försöker (S) få det till att det föreligger stora skillnader mellan partierna vad gäller jaktfrågor.  Egentligen så finns det bara två saker som skiljer (s) från alliansen, dels inställningen i fråga om fjälljakt och dels i fråga om vilka arrendepriser de statliga skogsbolagen bör ta ut. Därutöver är allt väldigt lika.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar