Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 25 september 2014

Fortsätt JO-anmäl polisen!

Polisen anger själva att det inte skall behöva ta mer än 30 dagar att handlägga en vapenlicens. Det är alltså 30 arbetsdagar, dvs 6 kalenderveckor som avses. Tar det längre tid så finns det all anledning i världen att JO-anmäla Polisen för att det går för långsamt.
Att göra en JO-anmälan är enkelt. Man går in på JO-s hemsida och fyller i de uppgifter som efterfrågas samt anger vad det är man kritiserar, jag brukar skriva
Saktfärdigt handläggande. Brott mot förvaltningslagen §7.
 Nu kanske vän av ordningen tycker att JO precis kritiserat Polisen. Det är riktigt. Men det är genom upprepade anmälningar som JO blir medveten om att att Polisen inte åtgärdat problemen. En JO-tjänsteman säger till Svensk Jakt:
– Ärendet avslutas, men vi noterar naturligtvis ändå att det kommit in en anmälan. Det är ett sätt att uppmärksamma JO på att problemen fortsätter, och det kan påverka ett kommande beslut om att följa upp tidigare kritik, eller att inleda en ny granskning, säger Per Lagerud, byråchef på JO.
Ett problem är att Polisens förklaring till JO var full av svepskäl och vilseledande argument. Erik Lakomaa synliggjorde felen i en debattartikel i Dagens Juridik härom sistens. Lakomaa skriver bland annat:
Även när det gäller orsakerna redovisar RPS vilseledande uppgifter. I den nya tillsynsrapporten lyfter man bland annat fram ”ofullständiga ansökningar” som en huvudorsak till de långa handläggningstiderna – en förklaring som i princip lägger skulden på de sökande. RPS uppger (s. 1) att mellan 40 och 80 procent av ansökningarna behöver kompletteras. Vad ofullständigt är definieras inte, men vad RPS sannolikt menar med ”ofullständiga ansökningar” är att dessa inte innehåller uppgifter som polismyndigheterna på några håll i landet kräver utöver de krav som återfinns i lag eller förordning (exempelvis krävs på flera håll redovisning av tävlingsresultat eller uppgifter om vilket djur som en jägare avser att jaga).
När RPS senare skriver att de längre handläggningstiderna beror på ”ändrad praxis” är det också troligen främst dessa nya krav som avses.
Att det inte handlar om felaktigt ifyllda blanketter kan antas utifrån två förhållanden. Det ena är att blanketten sett likadan ut i många år, medan problemet med utdragna handläggningstider uppkom samtidigt som de nya krav som inte återfinns i lag eller förordning började ställas.
Det andra är att möjligheten att fylla i fel är begränsad. I princip alla licensansökningar rörande vapen som köps av handlare skrivs nämligen ut av handlaren och bygger på de uppgifter handlaren har registrerat om vapnet i sitt datasystem. Detta torde normalt helt eliminera risken för felaktiga eller ofullständiga licensansökningar.
Det är hård och intressant läsning. Den ger oss vapenägare anledning att fortsätta vända oss till JO, som trots att Polisen inte åtgärdat den kritik som levererades redan 2011. Ibland känns som vår enda offentliga juridiska och moraliska stöttepelare när det handlar om Polisens handläggning av vapenlicenser.

4 kommentarer:

 1. Dags att flytta uppgiften från polisen till någon annan myndighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, en myndighet som förhåller sig neutral i förhållande till sin uppgift och inte gör politik av den.

   Radera
 2. Har anmält Polisen nu skickade in i Juli och fick hem nu i veckan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt! Synd att det skall behövas.

   Radera