Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 20 augusti 2014

Vad döljer sig bakom jaktbrottsstatistiken?

Egentligen är det samma visa som i fjor. Brottsförebyggande rådet presenterar statistik kring jaktbrott och media svarar upp. Men det finns en stor skillnad mot i fjor. Förra året verkade inte media fatta att jaktbrottsökningen berodde på att statistiken förändrats. Att det är ett jaktbrott att inte anmäla till polisen att man kört på tex ett rådjur. Jag kommenterade det redan då.

I år verkar Jägareförbundet ha agerat proaktivt. Man verkar ha gått ut i tid med pressmeddelanden och intervjumöjligheter med Daniel Ligne. Ligne listar tre orsaker till att jaktbrotten ökar i statistiken:
Det är tre olika faktorer som har lett till att de anmälda jaktbrotten ökar.
– Den viktigaste delen är viltolyckorna. Anmäls inte dessa så kategoriseras dessa som jaktbrott. Och det är här vi kan hitta den stora andelen i ökningen, säger Daniel Ligné.
Därtill finns det kriminella ligor som ägnar sig åt illegal jakt, vilket hänger samman med höga priser för viltkött.
– Dessa ligor åker omkring och skjuter djur – ofta från bilen. Detta handlar inte om jakt utan är ren kriminell verksamhet. De har hitta en möjlighet att tjäna pengar på viltkött. Tyvärr har vi sett en ökning inom denna kategori, vilket är väldigt allvarligt.
Den tredje orsaken som påverkar statistiken är att anmälningarna ökar rent generellt.
– Många människor anmäler saker idag som inte är olagliga. Det kan var ett jakttorn som står nära en väg. Eftersom allt fler människor växer upp långt från naturen och därmed saknar förståelse för hur jakt bedrivs och hur lagarna ser ut anmäls företeelser som är lagliga.

I år verkar media ha fångat upp nyanserna lite bättre. Sveriges radio gjorde ett inslag om viltolyckorna SR konstaterar lakoniskt:
Oanmälda viltolyckor står för merparten av jaktbrotten i statistiken.
Dagens Nyheter däremot, de fångar upp de viltköttsjagande tjuvjägarligorna:
– Den här organiserade formen av illegal jakt har inte funnits tidigare. Men det är en lukrativ marknad och risken att åka fast är liten, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Hittills har den illegala jakten främst förekommit i Mälardalen och Skåne. Även om det fortfarande handlar om ett fåtal fall anser Svenska Jägareförbundet att det är en ökande och oroande tendens.
– Det handlar bara om avlivning och har inget med jakt att göra. Ligorna kör runt på nätterna med mörkerriktmedel som man ser i amerikanska filmer och riktar in sig på större gårdar där det finns mycket djur som går att skjuta av på kort tid, säger Daniel Ligné.
Drivkraften bakom brottsligheten är att efterfrågan på viltkött har fått ett rejält uppsving de senaste åren på grund av ekotrenden, och att man ska äta klimatsmart. Men även hästköttskandalen har påverkat. Effekten har blivit att priserna på viltkött har rakat i höjden.
– Vi behöver jaga mycket mer än vad vi gör i dag för att kunna möta efterfrågan. Men jägare har inte som tradition att skjuta av mer än vad man själv äter upp, säger Daniel Ligné.
Det svartslaktade köttet består vanligtvis av hjortdjur. Enligt Daniel Ligné säljs det sedan på blocket eller till oseriösa restaurangägare.
Särskilt intressant är den bakomliggande orsaken, ekotrenden som skapat en efterfrågan på viltkött... Jag har i anslutning till en av de marker jag har tillgång till fått rapporter om just denna typ av tjuvjakt. Jag har återkommande skrivit om fenomenet. Personligen så tycker jag att överskjutning av älg där de "extra" djuren säljs skall räknas in här också.

Slutligen har vi den tredje kategorin av anmälda jaktbrott. De som hänger ihop med okunnighet, eller i vissa fall ren illvilja mot jägare. Det fångade inte media upp denna gång, men man har fångat upp det tidigare. Men då i egenskap av nyttiga idioter för de som gjort anmälningarna. Jag tänker tex på alla de okynnesanmälningar som tex APU gör...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar