Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 21 augusti 2014

Thorsell fortsätter sitt korståg mot civila vapen

Rikspolisstyrelsens vapenexpert Peter Thorsell fortsätter sitt korståg mot civilt vapenägande. Denna gång har han gått på en av de stora dagstidningarna, SvD, för att få ut sitt budskap. Artikeln är dock väldigt intressant på en punkt, jag återkommer till den. Thorsell berättar:
– Även om det är gamla vapen är de fullt funktionsdugliga och otäcka i händerna på fel person. Det är ingen precision när du bränner av en sådan här k-pist. Helautomatiska vapen är förbjudna i nästan hela Europa men vi har kvar det här undantaget. Jag ser gärna att de får finnas kvar under en begränsad tid innan de plockas in. Eller om staten köper in dem, säger Thorsell till SvD.
Detta är intressant. Precisionen i en k-pist är inte alls så dålig som Thorsell låter påskina, jag har vänner som tävlar i olika k-pist grenar som intygar det motsatta (se även resultatlistorna från valfritt SM). Thorsell ogillar dessa vapen så till den milda grad att han fick in ett förbudsförslag i fjolårets vapenutredning. Ni läste rätt. Det var Thorsell som låg bakom det, vilket uttryckligen står i SvD-artikeln:
Han ser gärna att den här vapentypen förbjuds, något som han även föreslog i en utredning 2013.
En av de som är kunnigast på området vapenbrott är Erik Lakomaa. Han kontaktade journalisten bakom artikeln med följande brev som han även publicerat på FB:
Jag är forskare vid Handelshögskolan och har forskat om vapenlagstiftningsfrågor och vapenstölder, publicerat i European Journal of Criminology http://euc.sagepub.com/.../07/23/1477370814543155.full.pdf
Ett par uppgifter som läsaren sannolikt hade uppskattat för att sätta Peter Thorsells uppgifter i sitt sammanhang:
(Vilket är särskilt angeläget eftersom Thorsell tidigare bland annat genom kampanjer i media försökt få k-pistskyttet, liksom flera andra skyttegrenar, förbjudet men inte fått gehör hos riksdag och regering för detta).
1. Det finns inte ett enda känt fall där en civil kpist förekommit i brottsliga sammanhang (det betyder att samtliga k-pistar – inklusive den på bilden som ni illustrerat artikeln med – kommer från andra källor än från de skyttar vars sport Thorsell vill förbjuda)
2. Det finns endast ett känt fall där en kpist stulits (i Dalarna 2003).
Det är sannolikt dessa fakta – dvs att det inte finns något problem att lösa med förbud mot en skyttegren - som ligger till grund för att politikerna inte velat gå Thorsell till mötes.
Det kan tilläggas att påståendet att ”det är ingen precision” är felaktigt. De används på SM och precisionen är naturligtvis fullt tillräcklig för de som tävlar.
Det ”undantag” som Thorsell pratar om är inte specifikt för Sverige utan är en generell EU-regel. ”Undantaget” innebär att medlemsländerna _får_ tillåta civila kpistar förutsatt att de har regler som gör att de inte riskerar att hamna i fel händer (vilket Sverige – och att antal andra EU-länder har).
Det kan även noteras att Rikspolisstyrelsen vid flera tillfällen tidigare lämnat felaktiga uppgifter till riksdag och regering i syfte att överdriva problemen med legala civila vapen. Jag tar även upp detta i min forskning.
Det kan nämnas att moderaterna nu vill ta ifrån Polisen ansvaret för licenshanteringen – bidragande till detta är sannolikt att ansvariga (som Thorsell) inte velat finna sig i de beslut som riksdagen fattat.
Hör gärna av dig om du har några frågor.
Nu hoppas jag innerligt att journalisten följer upp Lakomaas tips, det är viktigt att felaktigheter inte står oemotsagda. Särskilt inte i en av landets största tidningar.

Personligen tycker jag att Thorsell är beundransvärd i sin envishet. Det är bara väldigt olyckligt att han spiller den på att försöka förbjuda något som bevisligen inte är ett problem istället för att bidra till att polisen löser fler brott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar