Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 9 juni 2014

Värmland: Acceptansen för varg minskar

SR P4 värmland rapporterar:
42 procent av Värmlänningarna vill att stammen ska minska, medan 31 procent tycker antalet är bra som det är. Det visar en ny undersökning som Novus, i uppdrag av Sveriges Radio gjort.

Siffrorna förvånar inte Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, men hon kan utläsa andra tendenser från undersökningen.
– Det jag kan läsa ut är att både de som vill minska stammen och de som vi har stammen på den nivån som är i dag tycker att vi ska ha licensjakt på varg.
För fyra år sedan gjordes en liknande undersökning och då tyckte 45 procent att vargstammen låg på en rimlig nivå, 29 procent tyckte att det skulle vara färre vargar.
Maria Falkevik menar på att skillnaderna i opinionsundersökningarna beror på att det är fler vargar i dag. Har folk vargar nära inpå där man bor så är oftast motståndet mot vargar större.
– Vi håller just på med årets inventering och den visar att hälften av Sveriges vargar håll till i eller just runt Värmland, säger Maria Falkevik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar