Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 9 juni 2014

Vargsekter

Wikipedias inledande meningar på sökordet sekt lyder:
 Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare. Ordet sekt kan härledas till latinets secta (princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram)[1]. Sekter finns inom religiösa respektive icke-religiösa ideologier. Sekter kan vara politiska, religiösa eller vara andra grupper eller föreningar. Somliga sekter kan påverka människors liv mycket, sina medlemmar, men även andra människor.
Detta är i sig intressant och är genom våra sociala forum tydligare nu än tidigare. En gammal arbetskamrat som gillar vargar har råkat ut för just detta. Han är inte välkommen på vargvärnarnas olika sociala forum (tex detta). Varför? Jo han ställer, i likhet med Kerstin Frendin, en hel del motfrågor till de påståenden som basuneras ut likt sanningar. Han försöker hålla en hög källkritisk nivå och han vägrar skitsnack.

Det får han betala ett högt pris för. Han ifrågsätts på de grövsta sätt. Han utesluts från de flesta sammanhang. Han näst intill stalkas av andra gruppmedlemmar. Det hela är faktiskt rätt obehagligt, men av någon anledning står han på sig. Han försöker höja standarden och nivån på vargvärnarnas olika sociala forum genom fullt rimliga frågor av källkritisk art. Hur som helst. När man följer det hela blir det allt tydligare att flera av dessa diskussionsforum och föreningar har en sektliknande struktur. Här är en religionssociologisk lista över vad som karaktäriserar en sekt:
 1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
 2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
 3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
 4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
 5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.
 6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
 7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.
I varierande grad så tycker jag att flera av dessa punkter faller in på de olika vargvärnarorganisationerna. Manipulativa sekter kan karaktäriseras med fyra "a":
 • Aggression (intern kritik accepteras inte)
 • Aversion (mot utomstående)
 • Alienation (stänger av samhället utanför)
 • Absolut sanning.
Känner ni igen något av detta? Jag tycker i alla fall att varningslamporna lyser klart och tydligt vad gäller flera vargskyddarföreningars synliga sida. Men man ser det inte bara där. Det finns såklart på andra sidan också. I de rabiata anti-varg sammanhangen kan man se samma tendenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar