Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 13 juni 2014

Rovdjursfrågan på Europanivå - en lösning i sikte?

För ett par dagar sedan tecknades ett slags avtal, eller i vart fall en överenskommelse som är tänkt att lösa vissa av problemen förknippade med rovdjursförvaltningen i Europa. Världsnaturfonden skriver på sin hemsida:

Historisk överenskommelse om rovdjur i Europa

2014-06-10
Idag den 10 juni undertecknar EUs miljökommissionär Janez Potočnik, Tony Long från WWF och flera andra europeiska företrädare för olika intressen en överenskommelse om hur rovdjurskonflikter bör lösas inom EU.

– Den här plattformen är ett viktigt steg framåt för att lösa konflikter som kan uppstå kring rovdjur i Europa, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Efter att ha varit kraftigt decimerade i Europa ökar nu antalet rovdjur i västra och norra Europa och börjar återta gamla marker. Det innebär också en positiv utveckling för andra arter. Samtidigt kan det uppstå konflikter. EU-kommissionen har därför initierat en dialog mellan olika intressegrupper för att skapa riktlinjer för hur eventuella framtida rovdjurskonflikter ska lösas.

Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF, har under två år deltagit i framtagandet av dokumentet och är på plats i Bryssel.

– Rovdjurens återkomst är en framgångssaga, exempelvis finns det nu varg i Danmark. Det skapar dock konflikter på många håll och vi måste lösa dem i samförstånd, säger Tom Arnbom.

Andra som undertecknar överenskommelsen (“Coexistence between People and Large Carnivores”) är europeiska jägarförbund, renskötare och djurhållare. I dokumentet förbinder sig organisationerna att Art- och habitatdirektivet ska vara den juridiska grunden och att förvaltningen ska vara vetenskapligt förankrad och tåla granskning samt att kulturella och socioekonomiska avväganden ska göras.
Är det en överrenskommelse som man uppfattar på samma sätt eller är det en överenskommelse som likt den åsiktsförklaring som Svenska Vargkommittens medlemmar undertecknade för ett par år sedan. En åsiktsförklaring som alla valde att tolka efter sitt förmenande?

Jakt och jägares redaktör Anders Ljung väljer genom rubriksättningen SJF gör "historiskt" rovdjursavtal en mycket skeptisk inriktning. Lite som ett missnöjesparti som väljer att ställa sig utanför alla relevanta beslutssammanhang så betraktar Ljung det hela från bänkplats när han refererar Världsnaturfondens pressmeddelande och en artikel i Svensk Jakt. För jag tror inte han har varit i särkild kontakt med Jägareförbundets olika representanter för att få uttalanden som är snarlika dem som ges i Svensk Jakt.

Jägareförbundet har också publicerat ett pressmeddelande om det hela:

”En början till en förändring av Art- och Habitatdirektivet”

Idag, 10 juni, undertecknas initiativet ”Coexistence between People and Large carnivores” av EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Innehållet tar upp hur alla parter runt rovdjuren ska agera för att minska konflikterna.
2014-06-10
Den Europeiska jägarfederationen FACE är en av alla de parter som skrivit under initiativet. Svenska Jägareförbundet är medlem i FACE.
– Kommissionens initiativ visar på att det finns ett behov av att skapa nya dokument som klargör hur Art- och Habitatdirektivet ska tillämpas och tolkas. Det pekar med all önskvärd tydlighet på de problem som uppstår när ett direktiv inte uppdateras och följer med i samhälls- och djurpopulationernas utveckling, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Initiativet klargör också att ”Guidelines on population level management of large carnivores in Europe” ska användas för tolkning av Art- och Habitatdirektivet. Eftersom hela den svenska rovdjursförvaltningen är byggd utifrån ”Guidelines” innebär det en öppning för ett nationellt självbestämmande i rovdjursfrågan.
–Det står uttryckligen också i det undertecknade initiativet att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. I Sverige har vi stora erfarenheter av detta. Viltförvaltningsdelegationerna har skapat en bra grund för regionala erfarenheter som EU kan ta del av. Det gäller framför allt att föra ned besluten närmare de som berörs, säger Torbjörn Lövbom.
– Dagen när EU behöver göra om Art- och Habitatdirektivet kommer allt närmare. Och vi kommer göra allt i vår makt för driva på den processen. Det måste bli enklare att kunna förvalta en rovdjursart, säger Torbjörn Lövbom.
Jag noterar att Naturskyddsföreningen inte är med i det hela. Åtminstone har de inte släppt något pressmeddelande. Personligen tror jag att det är en förutsättning för att komma vidare i frågan, ordförande Mikael Karlsson har haft en lite väl hård attityd i frågan.
 Skärmklipp med SNFs senaste nyheter tom 11/6 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar