Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 22 juni 2014

Öppet öga - mot faunabrott


Polisen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna har inlett ett samarbete för att motverka faunabrott. Polisen skriver i ett pressmeddelande:
Många invånare uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den stora variationen av växter och djur. Men tyvärr finns det de som vill tjäna pengar genom att olagligt samla in unika arter. Utanför jakttid är våra vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Vissa växter är till exempel fridlysta och får inte plockas. Övergivna djurungar ska lämnas ifred. 
– Genom satsningen ”Öppet öga” vill vi öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen, säger artskyddshandläggare Lena Strömvall på Länsstyrelsen. 
Under de senaste åren har ett antal fall av så kallade flora- och faunakriminalitet uppmärksammats i medierna. Stora mängder vilda fåglar och fågelägg har samlats in från naturen och sålts vidare. I vissa fall har många djur farit illa. Det kan handla om att svenska arter samlas in och säljs vidare till andra länder, men även att privatpersoner samlar på fredade djur hemma. 
För att upptäcka och förhindra att det här händer behöver myndigheterna hjälp från allmänheten. 
– Vi kan inte se allt och är beroende av att de som ser eller misstänker att brott begås, anmäler det till polisen eller Länsstyrelsen, fortsätter Lena Strömvall.
Vill du veta mer? Ladda ner foldern om Öppet Öga-kampanjen här:
Värt att tänka på är att det även gäller dagiset som hittar den "övergivna" harungen och tar hand om den...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar