Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 23 juni 2014

Media tar upp JO-kritiken mot polisens vapenlicenshantering

I lördags gick en TT-artikel ut, en artikel som refererade JOs kritik mot polisens vapenlicenshantering. Såhär lyder den och den går att läsa i stort sett i varje tidning och på varje nyhetsportal:

Det tar för lång tid att få vapenlicens på flera håll i landet. Nu får polismyndigheterna i fyra län kritik av justitieombudsmannen (JO).
I Stockholms län, Västra Götaland, Halland och Skåne klarar polisen inte lagens krav på snabb handläggning, enligt ett beslut från JO strax före midsommar.
I några fall var den genomsnittliga tiden för att få vapenlicens cirka 80 dagar. Snittet för hela riket var omkring 40 dagar, visar siffror från Rikspolisstyrelsen, som JO begärt in efter att ha fått många anmälningar om långsam handläggning.
En del av problemet är att många ansökningar, från jägare eller skyttar, inte är ordentligt ifyllda och därför måste kompletteras. Rikspolisstyrelsen arbetar med att ta fram ett digitalt ansökningsförfarande, där en ansökan måste vara komplett ifylld för att tas emot.
Även Dagens Juridik tar upp det hela:

JO riktar kritik mot flera polismyndigheter för att de tagit alltför lång tid på sig att handlägga vapentillstånd. Enligt polisen har handläggningen dragit ut på tiden på grund av resursbrist.

 Rikspolisstyrelsen har på Justitieombudsmannens uppdrag utrett handläggningstiderna för vapentillstånd. Utredningen visar att handläggningstiderna varierar mycket mellan olika polismyndigheter och också beroende på ändamålet för vapentillståndet.
Vissa av polismyndigheterna hade en genomsnittlig handläggningstid på 20 dagar eller mindre medan andra tog hela 80 dagar på sig. De som sökte vapentillstånd för målskytte fick generellt sett vänta längre än de som sökt för jakt.
Polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Hallands län har haft särskilt långa handläggningstider. Dessa polismyndigheter har därmed inte uppfyllt förvaltningslagens krav på snabb handläggning och JO riktar också kritik mot dem.
De långa handläggningstiderna har enligt polisen själv främst berott på resursbrist.
Polisen har nu vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet.
Erik Lakomaas kommentar/tillägg är viktig:
Det kan tilläggas att (1) JO inte godtog polisens förklaringar (2) att det inte är så att "polisen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet" utan att "polisen _uppger_ att de har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet" (precis som de gjorde vid de två tidigare tillfällena när JO kritiserade myndigheten för handläggningstiderna (men då blev handläggningstiderna istället längre vilket föranledde detta ärende hos JO).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar