Transportstyrelsen, med huvudsäte i Norrköping, hade den 12 november i fjol upp misstankarna om mutbrott vid ett möte i personalansvarsnämnden. Den 57-årige fartygsinspektören, verksam i Göteborgstrakten, deltog vid mötet där det bestämdes att saken skulle anmälas till Riksenheten mot korruption. Där har åklagaren Johan Lindmark utrett misstankarna och på måndagen beslutade han sig för att väcka åtal.
Enligt stämningsansökan, som NT tagit del av, har fartygsinspektören av en jämnårig yrkesfiskare, och ägare av en fisketrålare, fått möjlighet att vid ett tiotal tillfällen jaga mufflonfår på en ö på västkusten. Detta ska ha skett mellan 1 december 2009 och 28 februari 2013. Fartygsinspektören har haft i uppdrag att utöva tillsyn över fiskebåtar.
– Ägaren av båten är delägare i en jaktsamfällighet. Han är den näst störste delägaren på ön och den som berett möjlighet för fartygsinspektören att jaga där, säger åklagaren Johan Lindmark.
Han betonar att det i åtalet handlar om att bevisa koppling mellan den påstådda mutan och personens tjänsteutövning, och i det här fallet anser han att den kopplingen är tydlig. Både fartygsinspektören och fiskaren/båtägaren – som åtalas för bestickning och givande av muta – bestrider åtalen.
– När man har en position som myndighetsutövare är det desto känsligare att ta emot förmåner. Om du eller jag hade velat jaga där hade vi inte blivit insläppta. De vill inte släppa in vem som helst på jaktmarkerna, säger Johan Lindmark.
Fiskeriföretaget får en företagsbot på 100 000 kronor och för fartygsinspektören förverkas ett värde motsvarande 50 000 kronor.