Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 12 maj 2014

Räkna bajset...

Igår gick jag över de 40 punkter på kartan där vi skall inventera bajs. Eller rättare sagt, älgspillning. Det är en metod som skall komplettera helikopterinventering. Spillningsinventering presenteras såhär på länsstyrelsens hemsida.
Metoden bygger på att man räknar antalet spillningshögar på ett stort antal slumpvis placerade provytor. Utifrån det resultat man får räknar man ut hur mycket spillning det bör finnas på hela området. Mängden spillning kan sedan räknas om till en ungefärlig älgtäthet, eller om man har inventeringsresultat från flera år, användas som ett index på älgstammens utveckling.
Från och med hösten 2013 kommer Länsstyrelsen att erbjuda hjälp till spillningsinventering för intresserade områden. Länsstyrelsen kommer att erbjuda ett färdigt kartmaterial som innehåller det material som behövs för att komma igång med inventeringen i ert område. Låter detta intressant kontakta er förvaltningsgrupp alternativ en viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen.
Av mina 40 punkter utgår 14 då de ligger i brukad mark (hagar, åkrar, vallar, ängar). Kvar är 26. Fem av dem var borta när jag inventerade. Alltså bortplockade eller på annat sätt nedtrampade så att jag inte kunde återfinna dem. Och då hade vi ändå markerat dem dels med plaststickan som vi fick från länsstyrelsen och dels med en blå snitsel. Ja ja. Det går säkert att kompensera och bearbeta materialet statistiskt trots allt.

Det var hur som helst nyttigt att gå en vända i skogen lite bortom mina vanliga trader. Jag hittade:
-En vältringsgrop för vildsvin.
-Ett dovhjortskadaver.
-Med klövavtryck av älg än spillningshögar.
-Förhållandevis få vildsvinsspår.

Men trots det hade jag med glädje betalat lite mer i årsavgift och fått en helikopterinventering var tredje år istället för att göra en bajsinventering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar