Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 14 april 2014

Organiserad jakt är en lösning

På många platser är organiserad jakt en lösning på bevarandeproblematik. Genom att tillåta en begränsad jakt kan man skapa en acceptans för t.ex. stora rovdjur. I fråga om stora rovdjur i Afrika ger man via organiserad jaktturism djuren ett högt ekonomiskt värde som gör att boskapsskötare i högre grad kan tänka sig att leva med stora rovdjur på sina marker än om de inte får några pengar via jakt för detta. Liknande perspektiv kan anläggas på rovdjur på andra håll. Jag tycker att organiserad licensjakt på varg, där det på förhand avgörs vila grupper av vargar som är acceptabla att skjuta är bättre än illegal frustrationsdriven tjuvjakt på varg.

Se klippet nedan, det är synnerligen tankvärt:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar